PENSIJU INSPEKTORS

899-1019
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

(reģ.Nr. 90001669496; www.vsaa.gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mūsu vērtības: ATBILDĪBA – SADARBĪBA – ATTĪSTĪBA

VSAA izsludina konkursu uz Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļas vecākā inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatu

( trīs vakances uz nenoteiktu laiku)

_____________________________________________________________________________

Ja vēlies apgūt jaunas zināšanas par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un Tevī ir pārliecība, ka darbā ar klientiem pozitīva attieksme, prasme uzklausīt un sniegt profesionālu informāciju ir ikdienas pienākumu veiksmes atslēga, esi laipni aicināts/ta pievienoties mūsu kolektīvam!

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu (bruto) no EUR 899  līdz EUR 1019;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada);
 • pagaidu darba vietas adrese – Lāčplēša ielā 70A, Rīgā

Pamatpienākumi:

 • noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un izdot administratīvos aktus (lēmumus);
 • veikt saraksti ar citu ES/EEZ dalībvalstu un līgumvalstu kompetentajām iestādēm valsts sociālās apdrošināšanas jomā;
 • konsultēt klientus sociālās drošības jautājumos saskaņā ar ES regulām un starptautiskiem līgumiem.

Mēs sagaidām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnes jomā vai ekonomista/ finansista kvalifikācija); 
 • darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (vēlama pieredze klientu apkalpošanas jomā un juridiska rakstura dokumentu sagatavošanā valsts, pašvaldību vai finanšu institūcijās (vismaz 1 gads));
 •  valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpē;
 • svešvalodu zināšanas – krievu un angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī);
 • zināšanas par administratīvo procesu, par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu;
 • vēlamas zināšanas par ES/EEZ tiesību aktiem un starpvalstu sadarbības līgumiem sociālās drošības jomā;
 • prasme pielietot normatīvos aktus;
 • orientācija uz klientu, labas komunikācijas spējas, precizitāte;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • darba pieredze sociālās apdrošināšanas jomā (pabalstu/pensiju piešķiršanas jomā) tiks  uzskatīta par priekšrocību.

Konkursa pretendentiem/-ēm  22  dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

·         dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;

·         motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt elektroniski uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv pieteikumā veicot norādi „Konkursam uz SPN Pensiju daļas vecākā  inspektora amatu”.

 Tālrunis uzziņām: 29793194

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka izvirzītajam pretendentam stājoties amatā, būs jāuzrāda iegūto izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: pasts@vsaa.gov.lv

Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē  www.vsaa.gov.lv » Par VSAA » Par mums » Privātuma politika

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personal@vsaa.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 10. februāris