JURISTS

1483-1647
Rīga
Standarta darba laiks


Tieslietu ministrija


Tieslietu ministrija

ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs, izstrādā, organizē un koordinē politiku 20 jomās; ir augstākā iestāde 11 padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm; sadarbības partneris citām nozaru ministrijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām asociācijām.

Aicinām Tevi komandā

TIESU SISTĒMAS POLITIKAS DEPARTAMENTA JURISTA ierēdņa amatiemMēs Tev uzticēsim:
•    tiesību aktu projektu, nacionālo pozīciju, instrukciju, nostāju, attīstības plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu izstrādi un to virzības nodrošināšanu Ministru kabinetā un Saeimā
•    izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizatoriskās vadības jautājumiem
•    nodrošināt ārējās vides un politikas ietekmes un darbības analīzi, kā arī sniegt atbalstu pieņemto politikas plānošanas dokumentu izpildes procesā Tiesu administrācijai, Valsts tiesu ekspertīžu birojam, Juridiskās palīdzības administrācijai un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai

Sagaidām, ka Tev ir:
•    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
•    augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (vari būt arī maģistra programmas students/-e)
•    zināšanas un izpratne par tiesu sistēmas tiesisko regulējumu un darbības pamatprincipiem
•    zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu
•    profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā
•    angļu valodas zināšanas
•    prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī
•    prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem
•    analītiskā domāšana, patstāvība un iniciatīva

Mēs piedāvājam:
•    mēnešalgu no 1483 euro līdz 1647 euro
•    veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas
•    darba vietu Rīgas centrā
•    elastīgu darba laiku, kā arī iespēju strādāt attālināti
•    stabilitāti un uz ilgtermiņu balstītu sadarbību
•    daudzveidīgu uzdevumu klāstu
•    jaunas zināšanas un iespēju attīstīt savas prasmes

Tu iegūsi iespēju:
•    attīstīt un pilnveidot juridiskās analītikas spējas
•    piedalīties sabiedrībai aktuālu problēmu risinājumu meklēšanā
•    dot savu ieguldījumu tiesiskā regulējuma pilnveidošanā
•    aizstāvēt Tieslietu ministrijas viedokli Saeimā, Ministru kabinetā, Eiropas Savienībā un citās starptautiskajās organizācijās un diskusijās ar sadarbības partneriem
•    strādāt komandā ar atsaucīgiem un profesionāliem kolēģiem

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par veicamajiem pienākumiem, lūgums sazināties ar departamenta direktoru. Tālrunis uzziņām 67036813

Piesakies 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža un Pieteikuma dokumentus(motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniedz Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv,. Tālrunis uzziņām: 67036998


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Tieslietu ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@tm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 2. februāris