BĒRNU APRŪPES UN AUDZINĀŠANAS IESTĀDES AUDZINĀTĀJS

4.4
Daugavpils
Cits


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

aicina darbā uz vakanto 

Ģimenes mājas ”Pīlādzis’’ audzinātāja amatu

1.     Amata pamatpienākumi:

1.1. plānot un organizēt dzīvokļa bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā;

1.2. rūpēties par bērniem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu individuālo attīstību;

1.3. sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi, kurā bērns var īstenot savu potenciālu un, ja nepieciešams, arī atveseļoties;

1.4. apkopot informāciju par katru bērnu un vadīt bērnu individuālo attīstību, pamatojoties uz individuālās attīstības plānošanu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus, vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības;

1.5. veicināt bērnu pašapziņas veidošanos un mācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās.

2. Amata prasības:

2.1. augstākā izglītība pedagoģijā vai sociālajā jomā, vai psiholoģijā vai medicīnā;

2.2. apliecība par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

2.3. valsts valodas prasmes līmenis - vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2).

Mēs piedāvājam:

*labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;

*iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;

*sociālās garantijas;

*veselības apdrošināšanas polisi;

*apmaksātu papildatvaļinājumu;

*piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību.


CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 3.februārim var iesūtīt pa e-pastu agija.mickevica@socd.lv, norādot tematu " audzinātāja- Ģimenes mājas ”Pīlādzis’’ ". Pieteikties var arī sūtot CV un motivācijas vēstuli pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pie Dienesta ieejas (no Kr.Valdemāra ielas puses) pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. 

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama: PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI PRETENDENTU ATLASĒ

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
 • Adrese:
  Daugavpils
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  agija.mickevica@socd.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 3. februāris