AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

1020
Rīga
Standarta darba laiks


Salaspils novada pašvaldības iestāde "Komunālais dienests"


Salaspils novada pašvaldības iestāde “Komunālais dienests”

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

 Kravas automobiļa vadītāju

(profesijas kods 8322 01)


Profesionālās kvalifikācijas prasības pretendentiem:

•    Vidējā, vidējā speciālā – profesionālā izglītība;
•    Atbilstoša autovadītāja apliecība;
•    Autovadītāja stāžs ne mazāks par vienu gadu;
•    Valsts valodas zināšanas;
•    Prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
•    Patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
•    Strādāt komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem.

Galvenie amata pamatpienākumi un nepieciešamās prasmes:

•    Pārvadāt kravas, izmantojot transportlīdzekli un speciālas ierīces, uzturot tās tehniskā kārtībā. Aizvest kravu uz uzdevumos norādītajām vietām, nodrošinot drošu pārvietošanu;
•    Vasaras periodā veikt pļaušanas darbus, pārvadāt kravas, nodrošinot drošu pārvietošanu un veikt citus darbus atbilstoši tehnikas specifikācijai;
•    Ziemas periodā mehanizēti attīrīt no sniega un/vai kaisīt ar sāls-smilšu maisījumu pašvaldībai piederošo ceļu braucamās daļas un laukumus, pārvadāt kravas un veikt citus darbus atbilstoši tehnikas specifikācijai;
•    Uzturēt transportlīdzekli un iekārtas labā tehniskā kārtībā, piedalīties atbildībā esošās tehnikas remonta un tehnisko apkopju darbu veikšanā un veikt sīkus remontdarbus, kurus iespējams veikt paša spēkiem;
•    Ievērot apkalpojamo iekārtu un transportlīdzekļu ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus.

Pretendentiem iesniedzamie dokumenti:
•    Profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
•    Pretendents var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu.

Mēs piedāvājam: mēnešalga bruto 1020,00 EUR, veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas, iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas.

Dokumentus līdz 2023.gada 24.februārim, iesniegt/sūtīt ar norādi: “Pieteikums uz kravas automobiļa vadītāja amatu” Salaspils novada PI “Komunālais dienests” Rīgas iela 115, Salaspilī, LV 2169 vai uz e-pastu komunalais.dienests@salaspils.lv
•    Atbildes uz pieteikumiem tiks nosūtītas tikai tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. Garantējam informācijas konfidencialitāti.
•    Tālrunis informācijai 67981070.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Komunālais dienests”, reģistrācijas Nr.90009152652, kontaktinformācija: Rīgas iela 115 k-1, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169. Salaspils novada pašvaldības iestādes “Komunālais dienests” datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju: datu.aizsardziba@salaspils.lv.

Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.
Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē 
http://www.salaspils.lv/privatums-politika

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Salaspils novada pašvaldības iestāde "Komunālais dienests"
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  komunalais.dienests@salaspils.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 24. februāris