PARKA DĀRZNIEKS

1150
Rīga
Standarta darba laiks


Salaspils novada pašvaldības iestāde "Komunālais dienests"

Salaspils novada pašvaldības iestāde “Komunālais dienests”

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Parka dārznieku

(profesijas kods 6113 03)

Prasības pretendentam:

•    Vidējā speciālā izglītība dārzkopības vai lauksaimniecības nozarē;
•    Iepriekšēja darba pieredze ainavas, parku, dārzu veidošanā un kopšanā;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība;
•    Vēlama augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecība;
•    Valsts valodas zināšanas;
•    Prasme strādāt komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
•    Atbildīga, rūpīga un godprātīga attieksme pret darbu.
•    Prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā.

Galvenie darba pienākumi:
Pēc tiešā vadītāja norādījumiem pildīt labiekārtošanas daļas darbus t.sk.:
•    Veikt darbus, kas saistīti ar teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu - apstādījumu ierīkošanu, kopšanu, u.c.;
•    Plānot, organizēt un vadīt savu un sev pakļauto darbinieku darbu objektā;
•    Spēt lietot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus;
•    Pazīt augus, prast tos lietot un kopt apstādījumos;
•    Orientēties dārza tehniskajā aprīkojumā;
•    Ziemas periodā attīrīt no sniega segas un kaisīt ar pretslīdes materiālu pašvaldībai piederošos gājēju celiņus, kurus nav iespējams apkopt mehanizēti, kā arī sabiedriskā transporta pieturvietas un gājēju pārejas.

Pretendentiem iesniedzamie dokumenti:
•    Profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
•    Pieteikuma/motivācijas vēstule;
•    Pretendents var pievienot citus viņa personu un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu.

Mēs piedāvājam:
•    Mēnešalgu bruto 1150,00 EUR;
•    Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    Sociālās garantijas un iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes.

Dokumentus līdz 2023.gada 24.februārim iesniegt/sūtīt ar norādi: “Pieteikums vakancei uz parka dārznieka amatu” Salaspils novada PI “Komunālais dienests” Rīgas iela 115, Salaspilī, LV 2169 vai uz e-pastu komunalais.dienests@salaspils.lv

Atbildes uz pieteikumiem tiks nosūtītas tikai tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. Garantējam informācijas konfidencialitāti.

Uzziņas pa tālruni 20254416

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Komunālais dienests”, reģistrācijas Nr.90009152652, kontaktinformācija: Rīgas iela 115 k-1, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169. Salaspils novada pašvaldības iestādes “Komunālais dienests” datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju: datu.aizsardziba@salaspils.lv

Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.
Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē 
http://www.salaspils.lv/privatums-politika

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Salaspils novada pašvaldības iestāde "Komunālais dienests"
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  komunalais.dienests@salaspils.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 24. februāris