SOCIĀLAIS DARBINIEKS

1034
Daugavpils
Standarta darba laiks


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

aicina darbā uz vakanto 

Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbinieka amatu

uz noteiktu laiku


1.      Amata pamatpienākumi:

1.1. pieņemt personas, kuras  pretendē uz trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, sociālo palīdzību, atbalstu;

1.2. pārbaudīt personu sniegtās un par personu saņemtās informācijas patiesumu;

1.3. atbilstoši normatīvo aktu un/vai Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām novērtēt personas (ģimenes) sociālo, materiālo, finansiālo situāciju un noteikt nepieciešamo sociālās palīdzības apjomu, veidu, saņemšanas ilgumu, saskaņā ar attiecīgajiem tajā laikā spēka esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai Domes saistošajiem noteikumiem;

1.4. sniegt klientiem nepieciešamo informāciju par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību un par šo tiesību realizācijas iespējām. Vajadzības gadījumā likumā noteiktajā kārtībā atteikt klientam, rakstveidā precīzi un skaidri paskaidrojot klientam šāda atteikuma iemeslu;

1.5. palīdzēt klientiem aizpildīt nepieciešamos dokumentus sociālās palīdzības saņemšanai;

1.6. pilnībā pārzināt Sociālās sfēras likumdošanu un citus normatīvos aktus, kuri ir nepieciešami darbinieka profesionālajā darbībā;

1.7.  strādāt ar Sociālā dienesta datu bāzi SOPA. Regulāri un savlaicīgi iekļaut tajā precīzus datus par klientu un viņu ģimenes locekļu faktisko un materiālo situāciju, sniegtajiem sociālās palīdzības veidiem;

1.8. pieņemt lēmumus un sniegt atzinumus par klienta sociālo situāciju.

2. Amata prasības:

2.1. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā; 

2.2. tiek aicināti arī sociālā darba jomas studiju programmu pēdējo kursu studenti;

2.3. valsts valodas prasmes līmenis - C1.

Mēs piedāvājam:

*labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;

*iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;

*sociālās garantijas;

*veselības apdrošināšanas polisi;

*apmaksātu papildatvaļinājumu;

*piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību.


CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 3. februārim var iesūtīt pa e-pastu agija.mickevica@socd.lv, norādot tematu " sociālais darbinieks- Sociālās palīdzības nodaļa ". Pieteikties var arī sūtot CV un motivācijas vēstuli pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pie Dienesta ieejas (no Kr.Valdemāra ielas puses) pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. 

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama: PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI PRETENDENTU ATLASĒ

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
 • Adrese:
  Daugavpils
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  agija.mickevica@socd.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 3. februāris