SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

946
Ogre
Standarta darba laiks


Ogres novada Sociālais dienests

Aicinām pievienoties Ogres novada Sociālā dienesta (reģ. Nr.40900038608)  kolektīvam, ja esat gatavs/-a sniegt profesionālu atbalstu līdzcilvēkiem viņu dzīves kvalitātes uzlabošanā, esat sadarbībai un jaunai pieredzei, zināšanām atvērts/-a!

Piedāvātais amats – sociālais rehabilitētājs Ogres novada Sociālā dienesta Specializētajās darbnīcās.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt klientiem informāciju, noteikt katra klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni, sociālās funkcionēšanas spējas;
 • izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus Specializēto darbnīcu klientiem, kuru iekļaušana sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta;
 • noteikt un nodrošināt klientiem nepieciešamo atbalsta apjomu sociālo prasmju apguvei, pilnveidei un uzturēšanai;
 • motivēt klientus iesaistīties Specializēto darbnīcu aktivitātēs, ievērojot klientu vajadzības un vēlmes;
 • sociālās rehabilitācijas procesā strādāt ar indivīdu un grupu;
 • veicināt klientu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu, t.sk., attīstīt jaunas iemaņas un prasmes, uzlabot klienta pašaprūpes spējas, higiēnas un sociālās iemaņas;
 • veicināt klientu interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, iekļauties sabiedrībā;
 • rehabilitācijas jomā stabilizēt, atjaunot vai uzlabot personas spēju pārvarēt psiholoģiskus fiziskus u.c. traucējošus apstākļus integrācijai sabiedrībā;
 • uzraudzīt klientus viņu aktivitātēs Specializētajās darbnīcās;
 • novērtēt sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu rezultātus un izstrādā priekšlikumus to pilnveidei.

Pretendentam izvirzītās prasības:

-        pirmā līmeņa augstākā izglītība, sociālā rehabilitētāja kvalifikācija;

-        prasme strādāt komandā;

-        labas latviešu un krievu valodas zināšanas;

-        spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus;

-        prognozēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Ogres novada pašvaldības iestādē;
 • atsaucīgu, draudzīgu, profesionālu komandu;
 • darbavietu Upes prospektā 16, Ogrē, Ogres novadā;
 • sociālās garantijas – ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, piemaksas, papildatvaļinājumu, veselības apdrošināšanu, medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes daļēju kompensāciju;
 • profesionālo pilnveidi;
 • bruto atalgojumu 946,00 euro mēnesī par normālo darba laiku (40 stundu nedēļā).

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz e-pasta adresi: ogressd@ogresnovads.lv

Tālrunis uzziņām 28807916, 28807925

Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz 2023.gada 26.februārim.


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ogres novada Sociālais dienests
 • Adrese:
  Ogre
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  ogressd@ogresnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 26. februāris