PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS

945
Rīga
Cits


Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 2.pirmsskola"

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde

“Salaspils 2.pirmsskola

Aicina savā komandā


SPORTA SKOLOTĀJS/-A

(slodze 0,7 nedēļā) uz noteiktu laiku


PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības sporta skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības sporta skolotājs;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildība un precizitāte;
 • augsta atbildības izjūta.


DARBA IZPILDES VIETA: PII “Salaspils 2.pirmsskola” Rīgas ielā 10.


GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:

 • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā;
 • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
 • organizēt mācību darbu bērnu fizisko un intelektuālo spēju attīstīšanai;
 • dažādot mācību metodes, formas un tehnoloģijas, saskaņā ar izglītojamo spējām;
 • sniegt metodisko palīdzību izglītojamo kustību aktivitātes nodrošināšanai ikdienā;
 • pilnveidot, uzlabot un atjaunot materiālo bāzi sporta nodarbību organizēšanai, izstrādāt metodiskos materiālus par izglītojamo fizisko attīstību;
 • organizēt veselības dienas, sporta svētkus u.c. veselību nostiprinošus pasākumus, sadarbojoties ar izglītības iestādes medmāsu, Iestādes skolotājiem un Iestādes atbalsta personālu;


PRETENDENTA/-ES IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Motivācijas vēstule.

 • Dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).


PIEDĀVĀJAM:

 • Apmaksātas studijas augstskolā.

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu.

 • Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

 • Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika).

 • Iespēju strādāt dinamiskā vidē.


DARBA UZSĀKŠANA: pēc vienošanās


Ja Jūs jūtat sevī spēku, zināšanas un vēlmi jauniem izaicinājumiem, esat ar pozitīvu attieksmi, mīlat bērnus un esat gatavs ieviest jauno mācību saturu un pieeju ikdienas darbā, Jūs nebaida draudzīgas attiecības ar bērniem un kolēģiem, aicinām pieteikties.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 28.februārim uz e-pastu: julija.ivanova@salaspils.lv vai pa pastu Rīgas ielā 10, Salaspils, LV-2121 ar norādi “Sporta skolotājs”

Kontaktpersona: Salaspils PII “2. pirmsskola” vadītāja Jūlija Ivanova, tālrunis informācijai: 29911396.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 2.pirmsskola"
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  julija.ivanova@salaspils.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. februāris