PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

1350
Rīga
Cits


Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 2.pirmsskola"

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde

 “SALASPILS 2.PIRMSSKOLA

Aicina savā komandā 

 

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJU

uz pilnu slodzi nedēļā uz nenoteiktu laikuPRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • MK noteikumos noteiktā pirmsskolas skolotāja izglītība, var būt studējošs;
 • Valsts valoda augstākajā līmenī;
 • Prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • Atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • Spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un IT rīkiem;
 • Par prioritāti tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.


DARBA IZPILDES VIETA: PII “2.PIRMSSKOLA” Rīgas ielā 10, Salaspils.


GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem;
 • Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, metodisko bāzi, kas nepieciešams sava darba veikšanai;
 • Analizēt bērnu sasniegumus un ar tiem iepazīstināt vecākus;
 • Regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.


PRETENDENTA/-ES IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Motivācijas vēstule.

 • Dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).


PIEDĀVĀJAM:

 • Apmaksātas studijas augstskolā.

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu.

 • Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

 • Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika).

 • Iespēju strādāt dinamiskā vidē.


DARBA UZSĀKŠANA:  Pēc vienošanās


Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2023.gada 28.februārim  pa pastu Rīgas ielā 10, Salaspils, LV-2121 vai uz e-pastu: 2.pirmsskola@salaspils.lv ar norādi “Pirmsskolas skolotājs”.

Kontaktpersona: Salaspils PII “Salaspils 2.pirmsskola” vadītāja Jūlija Ivanova, tālrunis informācijai: 29911396.
Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 2.pirmsskola"
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  2.pirmsskola@salaspils.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. februāris