PAŠVALDĪBAS PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1399
Talsi
Standarta darba laiks


Talsu novada pašvaldība


Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 9009113532) izsludina atklātu konkursu uz vakanto
Kultūras un sporta attīstības nodaļas Kultūras daļas vadītāja amata vietu
(profesijas kods 1431 12)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu, radoši domājošu Kultūras daļas vadītāju, kurš ir gatavs intensīvam darbam un spēj strādāt, nosakot prioritātes, lai sasniegtu rezultātus un sekmētu līdzsvarotu kultūras norišu attīstību un pieejamību Talsu novadā. Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt un nodrošināt valsts un Pašvaldības kultūrpolitikas plānošanas dokumentu izstrādes, izpildes un ieviešanas procesus;
 • Plānot, organizēt un nodrošināt Nodaļas Kultūras daļas darbu atbilstoši atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši kultūras jomas darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • Pārraudzīt Pašvaldības kultūras iestāžu un struktūrvienību darbību, izstrādāt un sagatavot darbības pārskatus; nodrošināt, plānot un organizēt Pašvaldības kultūras iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksmes, tikšanās un speciālistu dalību darba grupu sanāksmēs;
 • Plānot un organizēt Nodaļas Kultūras daļas speciālistu darbu, kontrolēt doto uzdevumu izpildes termiņus un izpildes kvalitāti;
 • Plānot, vadīt un koordinēt līdzsvarotu kultūras norišu attīstību un pieejamību Talsu novadā;
 • Koordinēt un sagatavot vienota Talsu novada gada kalendārā kultūras un atpūtas pasākumu plāna izstrādi;
 • Amata kompetences ietvaros nodrošināt dokumentu apriti, sagatavot un nodrošināt ar kultūras nozari saistītas dokumentācijas un dokumentu projektu izstrādi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apmeklējumus, kuri apmeklēti pēdējo 3 gadu laikā.

Pieteikumu var iesniegt slēgtā aploksnē, ievietojot to pie Talsu novada pašvaldības ārdurvīm, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, novietotajā pastkastē,  iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv ar norādi „Konkursam uz Kultūras un sporta attīstības nodaļas Kultūras daļas vadītāja amatu”.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikums jāievieto Talsu novada pašvaldības pastkastē vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu vai e-pastā personaldala@talsi.lv līdz 2023. gada 27. martam plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti konkursa 2. kārtai.

Mēnešalga 1399 EUR saskaņā ar Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālruņa numurs 63232110.Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Talsu novada pašvaldība
 • Adrese:
  Talsi
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personaldala@talsi.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 27. marts