Bibliotēkas struktūrvienības VADĪTĀJS

850
Dobele
Cits


Dobeles novada pašvaldība

Dobeles novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90009115092) iestāde Dobeles novada Kultūras pārvalde, juridiskā adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 izsludina atklātu konkursu uz Dobeles novada Kultūras pārvaldes struktūrvienības Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Aizstrautnieku filiāles amata vakanci – vadītājs uz 0,75 slodzi uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta: “Gaismiņas”, Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701.

Amata pienākumi:

Plānot, organizēt bibliotēkas darbu, saskaņā ar bibliotēkas nolikumu, amata aprakstu un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem, sniegt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus iedzīvotājiem.

Prasības kandidātiem: 

Vēlme pilnveidoties, apgūstot profesionālo pilnveidi bibliotēku zinībās,

Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība,

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā darba pieredze bibliotēkā;

Radoša personība ar organizatoriskām dotībām un prasmi uzstāties publikas priekšā;

Plašas literatūras zināšanas;

Teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;

Labas komunikācijas prasmes darbā bibliotēkas lietotājiem un iedzīvotājiem;

Iniciatīva, radošums un patstāvīga pieeja darbam;

Augsta motivācija, atbildība un organizētība;

Valsts valodas prasmes augtākajā līmenī.

Iesniedzamie dokumenti:

motivēta pieteikuma vēstule;

īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams).

Pretendents pieteikumu un tam pievienotos dokumentus (turpmāk - Pieteikums) adresē Dobeles novada pašvaldībai Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, tos ievietojot slēgtā aploksnē ar norādi „Filiālbibliotēkas vadītājs” un sludinājumā norādītajā termiņā iesniedz vienā no veidiem :

 • pasta sūtījumā;
 • personīgi Dobeles pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā;
 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi kultura@dobele.lv

Mēnešalga pamatslodzei – 850,00 EUR

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 24.martam Pēc šī datuma iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Datu apstrādes mērķis: personāla atlases konkursa norises nodrošināšana, saziņa ar amata pretendentiem.

Vairāk informācijas

Tālrunis saziņai +371 63781869, e-pasts lana.volante@dobele.lv , Dobeles novada pašvaldības iestādes Dobeles novada Kultūras pārvalde struktūrvienības Dobeles novada Centrālā bibliotēkas direktore Lana Volante

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Dobeles novada pašvaldība
 • Adrese:
  Dobele
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  kultura@dobele.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 24. marts