IESTĀDES VADĪTĀJA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1030
Madona
Standarta darba laiks


Madonas novada pašvaldība

Madonas Valsts ģimnāzija aicina darbā direktora vietnieku saimnieciskajā darbā uz nenoteiktu laiku

Darba pienākumi:

 • Pārzināt Madonas Valsts ģimnāzijas ēkas, stadiona un dienesta viesnīcas tehnisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā novērst radušos defektus vai ziņot par tiem atbildīgajām institūcijām
 • Plānot un organizēt materiālās apgādes jautājumus
 • Plānot un kontrolēt resursu izlietojumu
 • Organizēt tehnisko darbinieku ikdienas darbus
 • Kontrolēt darba drošības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu
 • Izglītot skolēnus un personālu par darba drošību
 • Uzturēt tehniskā kārtībā visas ierīces, ventilācijas, ugunsdrošības, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas, materiāli tehniskos līdzekļus, regulāri nodrošināt to apsekošanu
 • Atbildēt par sanitāri higiēnisko stāvokli izglītības iestādē
 • Organizēt, vadīt un piedalīties iestādes remontdarbos
 • Vadīt un kontrolēt iestādes apkārtnes sakoptības un labiekārtošanas darbus
 • Nodrošināt apskaņošanu pasākumu laikā

-          Darba dokumentāciju kārtot atbilstoši iestādes noteiktajām prasībām

Prasības pretendentam:

 • Izglītība –augstākā vai vidējā speciālā
 • Iepriekšējā darba pieredze vadošā amatā, iemaņas saimnieciskajā darbībā
 • Prasme orientēties likumdošanā
 • Labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku
 • Vēlama prasme darbam ar apskaņošanas aparatūru
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes, ētikas normu ievērošana

Mēs piedāvājam:

 • Amata vienību skaits- 1 slodze
 • Amata alga bruto EUR 1030
 • Radošs, dinamisks, atbildīgs darbs
 • Atsaucīgi kolēģi
 • Iespēja paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

Pretendentam jāiesniedz:

 • Pieteikums- motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu mvg@madona.lv vai iesniegt klātienē Skolas ielā 10, Madonā līdz 22.martam.

Papildus informācija: pa tālruni 29108012 (direktore)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Madonas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Madona
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  mvg@madona.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 22. marts