ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS

3200
Olaine
Cits


Akciju sabiedrība "Olainfarm"
Akciju sabiedrība "Olainfarm"

aicina darbā GATAVO ZĀĻU FORMU (GZF) PROJEKTU ANALĪTISKĀS GRUPAS VADĪTĀJU ANALĪTISKAJĀ LABORATORIJĀ.


Darba pienākumi:
•    darba plānošana un izpildes kontrole GZF projektu ietvaros;
•    GZF analīzes metožu izstrādes komandas vadīšana, citu darbinieku (ķīmiķu, vecāko ķīmiķu, vadošo ķīmiķu) darba plānošana, vadīšana un kontrole;
•    iegūto analīžu rezultātu izvērtēšana, rezultātu interpretēšana un saistīto problēmu risināšana;
•    hromatogrāfisko un fizikāli-ķīmisko analīzes metožu izstrāde un validācija, specifikāciju izstrāde un noformēšana jaunām un esošajām gatavajām zāļu formām un to izejvielām, ņemot vērā Starptautiskās harmonizācijas konferences (ICH), Eiropas un ASV Farmakopeju prasības, uzņēmuma dokumentāciju un reģistrācijas institūciju prasības;
•    veikto eksperimentu sistematizācija un dažādu atskaišu rakstīšana/rediģēšana/saskaņošana;
•    zāļu reģistrācijas dosjē 3.moduļa analītiskas daļas novērtēšana, rakstīšana, rediģēšana un saskaņošana;
•    zāļu pamatlietu (Drug Master File) novērtējums, to daļu rakstīšana/rediģēšana/saskaņošana;
•    analīzes metožu pārnese uz kvalitātes kontroles laboratorijām un ar to saistītu problēmu risināšana;
•    aktīvo farmaceitisko vielu, palīgvielu kvalitātes un tehnoloģiskās atbilstības pārbaudes organizēšana ražotāja maiņas gadījumā;
•    hromatogrāfisko un ķīmiski-instrumentālo analīžu veikšana pēc nepieciešamības;
•    sadarbība ar citām uzņēmuma struktūrvienībām projektu ietvaros, lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas apmaiņu analīzes metožu izstrādes un validācijas procesā.

Prasības kandidātiem:
•    maģistra grāds ķīmijas vai farmaceitiskajā, priekšroka kandidātiem ar doktora grādu;
•    vēlama vismaz 5 gadu pieredze analītisko metožu izstrādes jomā un vēlama vismaz 3 gadu pieredze darbā farmācijas uzņēmumā pētniecības un attīstības vai kvalitātes vadības jomā;
•    pieredze gatavo zāļu formu kvalitātes kontroles analīzes metožu izstrādē un/vai aktīvo farmaceitisko vielu/farmaceitisko izejvielu/starpproduktu kvalitātes kontroles analīzes metožu izstrādē;
•    pieredze validētu analīzes metožu pārnesē uz kvalitātes kontroles laboratorijām Labas ražošanas prakses apstākļos un attiecīgās dokumentācijas izstrādē un noformēšanā;
•    labas teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze hromatogrāfijā, īpaši AEŠH-UV un GH-LJD, un/vai titrēšanā, infrasarkanā (IS) un ultravioletā (UV) spektroskopijā. Zināšanas un prasmes darbā ar AEŠH-MS un GH-MS, pieredze darbā ar plānslāņa hromatogrāfijas metodēm un/vai lāzerdifrakcijas daļiņu lieluma mērītāju tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    orientēšanās Starptautiskās harmonizācijas konferences (ICH), Eiropas un ASV Farmakopeju vadlīnijās, LRP principos, Eiropas Medicīnas Aģentūras (EMA) un ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) prasībās;
•    vēlama pieredze analītiskās ķīmijas speciālistu vadīšanā;
•    prasme apstrādāt un apkopot eksperimentālo un teorētisko informāciju, izdarīt secinājumus, kā arī pārdomāti un kvalitatīvi rakstveida iztirzāt darba rezultātus;
•    prasmes darbā ar “MS Office” programmām lietotāja līmenī un spējas apgūt nepieciešamās programmatūras funkcijas.

Mēs piedāvājam:
•    Aizraujošu un dinamisku pilna laika darbu vienā no lielākajiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem Baltijā;
•    Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;
•    Ēdināšanas dotācija 1,50 EUR dienā, izmantojot uzņēmuma piedāvāto ēdināšanas servisu;
•    Profesionālus kolēģus, kuri atbalstīs un iedrošinās;
•    Papildu labumu grozu, t.sk. apmācības, kolektīvos darba pasākumus, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
•    Atalgojumu: 3200 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs dodat piekrišanu akciju sabiedrībai “Olainfarm” apstrādāt Jūsu iesniegtos personas datus norādītās amata vakances kandidātu izvērtēšanas un atlases procesā. Aicinām pieteikumā neiekļaut sensitīva rakstura informāciju, piemēram, informāciju par veselību. Datus uzglabāsim līdz sešiem mēnešiem pēc pieteikšanās beigu termiņa. Savu personas datu apstrādes piekrišanu Jums ir tiesības atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini: akciju sabiedrība “Olainfarm”, reģistrācijas Nr.40003007246, kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114, dataprotection@olainfarm.com, tālruņa Nr.+371 28327856. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama www.olainfarm.com → Karjera → Privātuma atruna.

Kontakti: Anda.Beinare@olainfarm.com

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Akciju sabiedrība "Olainfarm"
 • Adrese:
  Olaine
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  dataprotection@olainfarm.com
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 10. aprīlis