BIROJA ADMINISTRATORS

1000
Rīga
Standarta darba laiks


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" (Krišjāņa Barona iela 99) 

aicina darbā

Biroja administratoru

galvenie pienākumi:

* koordinēt Iestādes Administrācijas darbu un pārzināt Iestādes darba specifiku;

* atbildēt par Iestādes lietu nomenklatūru, sagatavot, izstrādāt, noformēt un reģistrēt dokumentus un nodrošināt to nodošanu izpildītājiem;

* uzturēt un reģistrēt dokumentus Rīgas domes lietvedības informatīvajā sistēmā ELISS;

* nodrošināt Iestādes lietu nomenklatūrā iekļauto dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu;

* sagatavot un pārbaudīt iesniegto iekšējo normatīvo aktu projektu atbilstību lietvedību reglamentējošo dokumentu prasībām;

* sagatavot līgumu projektus un atbildes projektus iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

* sekot dokumentu izpildes termiņu ievērošanai atbilstoši rezolūcijām;

* sistematizēt, ievietot dokumentus lietā pēc to izpildes atbilstoši Iestādes lietu nomenklatūrai;

* nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu savas kompetences ietvaros starp darbiniekiem un citām struktūrām un iestādēm;

* organizēt darbu ar personālsastāvu, noformēt un sagatavot personāla dokumentu projektus (līgumus, rīkojumus u.c.), kārtot  darbinieku personas lietas;

* ievadīt un aktualizēt informāciju par Iestādes darbinieku datiem Rīgas domes personāla uzskaites sistēmā KADRI;

* sagatavot darbinieku darba laika uzskaites tabulas;

* koordinēt dokumentu arhīva pārvaldību, kārtošanu, sistematizēšanu, aktualizēšanu, lai nodrošinātu izglītības iestādes dokumentu atbilstību arhīva normatīvo aktu prasībām.

Nepieciešamā izglītība, kvalifikācija un profesionālā pieredze

Nepieciešama vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība, vēlams lietvedībā/ personāla vadībā/ vadībzinātnē/ jurista kvalifikācijā utml.  Vēlama pieredze lietvedībā un/vai personālvadībā.

Prasības:

* Iestādes darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;

* labas zināšanas lietvedības un pesonālvadības jomā;

* prasme sagatavot lietišķās sarakstes dokumentu un administratīvo aktu projektus;

* prasme plānot un organizēt savu un citu darbu;     

* komunikācijas un sadarbības prasmes, saskarsmes kultūra;

 * pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par saviem pienākumiem;

* valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1.pakāpei un vismaz vienas svešvalodas prasme;

* prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Piedāvājam:

- stabilu un  pastāvīgu darbu, radošu un  dinamisku kolektīvu;

- iespēju iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā;

- iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;

- stabilu atalgojumu (mēnešalgu EUR 1000 pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.


Pieteikuma dokumentus– pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un vēlams rekomendācijas – līdz 27.03.2023. (ieskaitot) sūtīt uz e-pastu:

bjcrsp@riga.lv. Tālruņi uzziņām 27006054, 29539205.
Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  bjcrsp@riga.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 10. aprīlis