ĒKU BŪVTEHNIĶIS

1470
Bauska
Standarta darba laiks


Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Attīstības un būvniecības departamenta Būvniecības nodaļas būvniecības speciālista amata vakanci (darba vietas adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas saskarsmes prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju izpēti;
 • nepieciešamības gadījumā kā ekspertam iesaistīties iepirkumu komisijas darbā;
 • konsultēt attiecīgās jomas pašvaldības speciālistus tehniskās specifikācijas sagatavošanā būvju remontdarbu gadījumos;
 • nepieciešamības gadījumā sagatavot ziņojumus (ziņojumu projektus) nodaļas vadītājam par problēmām, kas radušās darba procesā;
 • veikt būvniecības procesa uzraudzību un organizatorisko jautājumu risināšanu pašvaldības būvobjektu realizācijas laikā;
 • kontrolēt projektu izpildes atbilstoši noteiktajiem rezultātiem, izpildes termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām;
 • veikt pasūtītāja pilnvarotās personas (būvniecības procesu koordinatora) palīga pienākumus ar būvju būvniecību saistītos projektos Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • sagatavot datus ar projektu īstenošanai nepieciešamo materiālu apjomu un resursu aprēķiniem, pēc spēkā esošajām normatīviem aktiem un instrukcijām, organizējot būvju ekspluatācijas un remontu būvdarbus;
 • piedalīties pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo būvju un ēku apsekošanā.

Piedāvājam:

     •  darba attiecības uz nenoteiktu laiku;

 • darba alga pirms nodokļu nomaksas no EUR 1470;
 • sociālās garantijas;
 • interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
 • profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas.

Pretendentam jāiesniedz:

·           motivētu pieteikuma vēstuli;

·           dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

·         izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

·           atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);

·           citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz būvniecības speciālista amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 29425784 (Mārtiņš Veinbergs, Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs).

Pieteikums jāiesūta līdz 2023.gada 31.martam.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Bauskas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Bauska
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  dace.strazdina@bauska.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 31. marts