VECĀKAIS REFERENTS

880-1045
Rīga
Cits


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

„Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054163, izsludina konkursu uz vakanto Rīgas 4. nodaļas VECĀKĀ REFERENTA (pārbaužu jautājumos) ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku).

   Prasības pretendentam:

1.   atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

2.   akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (filoloģijā vai latviešu valodas specialitātē, vai vēstures un sociālo zinību specialitātē);

3.   latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī;

4.   vismaz vienas svešvalodas (angļu valodas vai krievu valodas) zināšanas;

5.   labas prasmes darbā ar datoru;

6.   vēlama pedagoģiskā vai metodiskā darba pieredze latviešu valodas vai vēstures specialitātē;

7.   amata pienākumu veikšanai ierēdnim nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID.

      

Galvenie amata pienākumi:

1.  pārzināt Latvijas pilsonības iegūšanas naturalizācijas kārtībā jautājumus;

2. pārbaudīt un vērtēt Latvijas pilsonības pretendentu Pilsonības likumā noteiktās latviešu valodas prasmes, Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas.


Pārvalde piedāvā:

1.  iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;

2.  mēnešalgu no EUR 880,- līdz EUR 1045,- pirms nodokļu nomaksas;

3.  sociālās garantijas – veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika), redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;

4. papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu;

5. novērtēšanas prēmiju;

6.  labus darba apstākļus Rīgā, Daugavpils ielā 31.


Iesniedzamie dokumenti:

1. motivācijas vēstule;

2. CV;

3. izglītības dokumentu kopija.


Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt līdz 2023.gada 28.martam:

-  nosūtot pa pastu uz adresi - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV – 1026;

-  nosūtot uz e-pasta adresi: darbs@pmlp.gov.lv ar norādi “Pieteikums Rīgas 4.nodaļas vecākā referenta amatam” .


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Uzziņas pa tālruni: 67219273.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  darbs@pmlp.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. marts