PROJEKTA KOORDINATORS

1157-1317
Rīga
Standarta darba laiks


Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301)

izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu

Ārējo attiecību un starptautisko projektu daļas

Projektu koordinators

 (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darba vieta: Peldu iela 30, Rīga)

JA TEV IR:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība veterinārmedicīnā, medicīnā vai pārtikas tehnoloģijā, vai akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība projektu administrēšanā un vadīšanā;
 • labas datorlietotāja prasmes (MS Office) un prasme strādāt ar biroja programmatūru;
 • ļoti laba komunikāciju prasme;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • angļu valoda līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru, kā arī komunicēt un rakstīt projektus amata darbības jomā;
 • krievu valodu zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • pieredze valsts pārvaldē ne mazāk kā vienu gadu;
 • pieredze valsts institūcijām mērķētu projektu realizācijā (piemēram, Twinning);
 • pieredze starptautisko vizīšu organizēšanā;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

VĒLIES IEGULDĪT SAVAS ZINĀŠANAS UN PRASMES INTERESANTĀ, ATBILDĪGĀ UN DINAMISKĀ DARBĀ:

 • piedalīties projektu priekšlikumu un projektu pieteikumu, tai skaitā projektu budžeta plānošanā;
 • piedalīties projektu ieviešanas līgumu un projektu partneru savstarpējo sadarbības līgumu izvērtēšanā un izstrādē;
 • koordinēt projektu līgumu ieviešanu, nodrošināt projektu ieviešanai nepieciešamo iekšējās dokumentācijas gatavošanu;
 • nodrošināt ziņojumu sagatavošanu par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;
 • piedalīties starptautisko vizīšu organizēšanā;
 • koordinēt sadarbību ar citām ministrijām un institūcijām Latvijā un ārzemēs.

PIEVIENOJIES MŪSU KOMANDAI UN IEGŪSI:

 • neatsveramu profesionālu pieredzi;
 • mācību iespējas profesionālajai pilnveidei;
 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai, no 1157 EUR līdz 1317 EUR pirms nodokļu  nomaksas;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • iespēju daļēji veikt darbu attālināti;
 • normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba dienas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc nostrādātiem 4 mēnešiem.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV lūdzam elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi: konkursi@pvd.gov.lv ar norādi – Projektu koordinators vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050.

Pieteikumus gaidīsim 2023. gada 31. martam. Tālrunis uzziņām 67084629.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679  par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
 2. minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests (Peldu iela 30, Rīga, LV-1050).

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Pārtikas un veterinārais dienests
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkursi@pvd.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 31. marts