EKSPERTS

10-12
Rīga
Cits


Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības satura centrs (reģ. Nr. 90009115938) aicina līdz 2023. gada

23. martam pieteikties valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas locekļa – vērtētāja darbam.

Vērtētāja darba pienākumi:

 • vērtēt valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāja rakstītprasmi un runātprasmi un vadīt pārbaudes runātprasmes daļu;
 • regulāri piedalīties vērtēšanas standartizācijas semināros.

Prasības vērtētājam:

-  augstākā izglītība baltu filoloģijā vai latviešu filoloģijā;

-  vērtētājs neveic valsts valodas inspektora pienākumus;

- vērtētājs nav līgumattiecībās ar uzņēmējsabiedrībām, kas nodarbojas ar latviešu valodas mācīšanu personām, kurām nepieciešama valsts valodas prasme, lai veiktu profesionālos un amata pienākumus, saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai iegūtu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu;

iespēja strādāt nedēļā vismaz 3 darba dienas (9.00 – 17.00), no tām – attālināti vismaz 2 darba dienas un klātienē vismaz 1 darba dienu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīvesgājuma apraksts (CV), kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un kurā norādīti kontakti saziņai;
 • pieteikuma vēstuli
 • augstākās izglītības dokumenta kopija.

Pretendentu atlase notiks konkursa kārtībā:

 • intervija ar pretendentu;
 • latviešu valodas pārbaudes testa izpilde.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Ar konkursa kārtībā izvēlētajiem pretendentiem tiks slēgti terminēti darba līgumi uz laiku no
2023. gada 11. aprīļa līdz 2023. gada 31. augustam, paredzot summēto darba laika uzskaiti.

Darba samaksa par vienu darba stundu: no 10 līdz 12 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Dokumentus lūdzam līdz 2023. gada 23. martam iesniegt Valsts izglītības satura centrā ar norādi „Valsts valodas prasmes komisijas (vērtētāja darbs) konkursam” vienā no veidiem:

 • sūtīt elektroniskā dokumenta formā uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv;
 • iesniegt personīgi Valsts izglītības satura centrā Vaļņu ielā 2, Rīgā;
 • sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050.

Papildu informācija iegūstama, rakstot uz e-pastu: anta.lazareva@visc.gov.lv

Informējam, ka Jūsu pieteikums tiks apstrādāts atbilstoši personu datu apstrādes prasībām šīs atlases ietvaros, datu pārzinis – Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, visc@visc.gov.lv.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts izglītības satura centrs
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  visc@visc.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 23. marts