ĒKU BŪVTEHNIĶIS

1049.75-1105
Rēzekne
Standarta darba laiks


Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Būvvaldes būvtehniķa amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes būvtehniķa amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. vidējā profesionālā vai augstākā/nepabeigta augstākā izglītība būvniecības vai arhitektūras studiju programmā;
 1. vēlama vismaz viena gada profesionālā pieredze būvniecībā;
 1. teicamas valsts valodas zināšanas;
 1. pārzināt būvniecības procesa likumdošanu;
 1. pārzināt administratīvo procesu;
 1. teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel); vēlamas prasmes Būvniecības informācijas sistēmas lietošanā;
 1. vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 1. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1049.75, pēc pārbaudes laika EUR 1105, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023.gada 27.martam plkst.12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

1.    profesionālās darbības aprakstu (CV);

2.    motivācijas vēstuli;

3.    pieteikuma anketu;

4.    izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;

5.    likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija: 26531328.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rēzeknes novada pašvaldība
 • Adrese:
  Rēzekne
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  info@rezeknesnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 27. marts