BŪVINŽENIERIS

2000
Jelgava
Cits


Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada Īpašuma pārvalde izsludina konkursu uz

Infrastruktūras pārvaldības nodaļas BŪVINŽENIERA amatu (profesijas kods 2142 01)

Galvenie amata pienākumi:

 1. Nekustamo īpašumu uzturēšana, pilnveidošana un jaunu būvobjektu izbūves darba procesa organizēšana;
 2. Plānot pašvaldības un pašvaldības iestāžu objektu celtniecību un ēku remontus, kas tiek veikti par pašvaldības, valsts, ES un citiem fondu līdzekļiem;
 3. Apsekot skolas, bērnudārzus, kultūras namus un citus pašvaldības īpašumā vai valdījumā nodotos īpašumus, novērtēt remontdarbu nepieciešamību un sagatavot projektēšanas uzdevumus, noteikt aptuvenus būvdarbu apjomus;
 4. Pārbaudīt iesniegtos projektus, sastādīt tāmes;
 5. Vērtēt būvdarbus, pārbaudīt aktus par izpildītajiem darbiem, segto darbu aktus, izmaiņu aktus;
 6. Kontrolēt un veicināt būvdarbu grafiku ievērošanu saskaņā ar būvdarbu līgumu nosacījumiem;
 7. Dot būvdarbu veicējiem norādījumus par būvdarbu izpildi, būvdarbu kvalitāti un defektu novēršanu saskaņot ar būvuzraugu. Būvprojektu nepilnību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru un pieņemt lēmumu par izmaiņām būvprojektā;
 8. Uzraudzīt pašvaldības, ES vai citu finanšu avotu finansētos būvdarbus un veikt regulāru būvobjektu apsekošanu;
 9.  Piedalīties būvju pieņemšanas komisijās;
 10.  Piedalīties iepirkuma komisijas darbā savas kompetences ietvaros, sagatavojot    tehnisko specifikāciju un nosakot pretendenta kvalifikācijas prasības;
 11. Veikt konsultatīvo darbu. Konsultēt pašvaldības vadību un pašvaldības iestāžu atbildīgās personas par iespējamiem risinājumiem noteiktos būvju objektu būvniecības, remontdarbu un apsaimniekošanas jautājumos;
 12. Ievērot valstī noteiktos tiesību aktus un sekot to izmaiņām.

Prasības pretendentiem:

 1. Augstākā izglītība būvniecības specialitātē;
 2. Vismaz trīs gadu pieredze nozarē;
 3. Organizatoriskās un komunikatīvās prasmes;
 4. Prasmes veikt izpēti un apkopot rezultātus;
 5. Ārējo un iekšējo normatīvo aktu pārzināšana;
 6. Prasme pielietot valsts pārvalžu datu bāzēs pieejamo informāciju;
 7. Prasme strādāt bis.gov.lv un bis2.gov.lv sistēmas;
 8. Izpratne par teritorijas plānojuma pielietošanu pašvaldības darba procesā;
 9. B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. profesionālās darbības apraksts (CV);
 2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 3. motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 2.aprīlim.

Mēnešalga – 2000,00 EUR

Darba laiks – normālais – 40 stundas nedēļā

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „Būvinženiera amata konkursam”.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Jelgavas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Jelgava
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  personals@jelgavasnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 2. aprīlis