INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJS

400-750
Cēsis
Cits


Labāka Rītdiena

Sociālās aprūpes centrs "Mārsnēni" un "Sērmūkši" Cēsu novadā

Aicina pievienoties kolektīvam radošu Interešu pulciņa audzinātāju uz nepilnu  darba laiku .

-    plānot un vadīt pulciņa nodarbības;

-    motivēt un iesaistīt klientus pulciņa nodarbībās;

-    rosināt klientus izteikt sevi radošajos darbos un piedalīties dažādās aktivitātēs;

-    izstrādāt nodarbību metodiku atbilstoši klienta spējām un veselības stāvoklim;

-    organizēt darbu atbilstoši drošības tehnikas noteikumiem un procesu tehnoloģiju prasībām, ievērojot darba aizsardzības noteikumus;

-    veikt darba izpildīšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanas darbus;

-    izvēlēties, pielietot instrumentus un mehānismus atbilstoši procesuālajai tehnoloģijai.

Piedāvājam:

-   atalgojumu 400 līdz 750 eiro mēnesī, atkarīgs no slodzes lieluma;

-   50% ceļa izdevumu segšanu;

-  sociālās garantijas


Lūdzu pieteikumu sūtīt uz info@labakaritdiena.lv
Tālrunis informācijai: 26100999


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Labāka Rītdiena
 • Adrese:
  Cēsis
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  info@labakaritdiena.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 30. aprīlis