VECĀKAIS REFERENTS

1207-1341
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu

Apsaimniekošanas departamenta Īpašumu pārvaldības nodaļas vecākais referents
 (uz nenoteiktu laiku)


Mēs piedāvājam:
•    elastīgo darba laiku;
•    bezmaksas autostāvvietu;
•    labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
•    iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
•    sociālās garantijas;
•    veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
•    apmaksātu papildatvaļinājumu;
•    uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
•    darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
•    stabilu atalgojumu – 1207 EUR (pārbaudes laikā), 1341 EUR (pēc pārbaudes laika).

Mēs sagaidām:
•    atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
•    augstāko izglītību, vēlams ar nekustamo īpašumu pārvaldību saistītā jomā;
•    pieredze darbā valsts pārvaldē un/vai pašvaldībā nekustamo īpašumu jomā vismaz trīs gadi;
•    labas zināšanas un prasmes darbā ar kadastra datiem;
•    Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšanu nekustamo īpašumu jomā un prasmi normatīvajos aktos noteiktās prasības piemērot praksē;
•    analītisku domāšanu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, spēju patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā;
•    lieliskas komunikācijas prasmes;
•    prasmi lietot MS Office programmas, t. sk. teicamas MS Excel lietotāja prasmes, un biroja tehniku.

Galvenie darba pienākumi:
•    koordinēt ar nekustamā īpašuma iznomāšanu, faktisko lietošanu, nodošanu un pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā saistītus jautājumus;
•    koordinēt jautājumus, kas saistīti ar nomas līgumu un bezatlīdzības līgumu izpildes uzraudzību un nekustamo īpašumu faktiskās lietošanas uzraudzību;
•    veikt saraksti par nekustamo īpašumu pārvaldības jautājumiem;
•    piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē nekustamo īpašumu pārvaldības jomā;
•    konsultēt Centra darbiniekus nekustamā īpašuma pārvaldības jautājumos.

Pieteikuma dokumentus - pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 3.aprīlim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto
informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra
mājaslapā
https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  atlase@vamoic.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 3. aprīlis