SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

900
Liepāja
Cits


Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde

“LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS”

 Reģ. Nr. 90000035266

aicina darbā

SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU

Birojs “Aprūpe mājās”

Darba vieta: Klaipēdas iela 19/21, Liepājā.

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Slodze: pilna slodze

Atalgojums: 900 EUR (bruto)

Prasības pretendentiem:

·         pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes jomā;

·       spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, risināt problēmas, pieņemt lēmumus;

·         labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, pacietība, empātija, augsta atbildības sajūta;

·         valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;

·       prasme izmantot informācijas tehnoloģijas dokumentu izstrādē, procesu izpētē un analīzē, datu apkopošanā un saziņā, lietot biroja tehniku.

Amata pienākumi:

·  organizēt darbu, lai sociāli nespējīgiem klientiem pamatvajadzību apmierināšanai individuālā līmenī tiktu sniegta aprūpe mājās;

·     informēt klientus par aprūpes mājās pakalpojuma pieprasīšanu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;

·      piedalīties klienta aprūpes plāna sastādīšanā;

·      kārtot ar klientu saistīto dokumentāciju;

·      izskatīt klientu iesniegumus un gatavot atbildes,;

·     veidot starpinstitucionālo sadarbību, nodrošinot klientiem atbalsta sniegšanu un informāciju par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;

·      sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Iesniedzamie dokumenti:

·         dzīves un darba apraksts (CV);

·         motivēta pieteikuma vēstule;

·         izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Sociālais aprūpētājs” iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV-3401

·         nosūtot pa pastu;

·         nosūtot uz e-pasta adresi sarmite.balaska@liepaja.lv

Tālrunis uzziņām 63432251.

Mēs augstu novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju! 

Informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, tālrunis: 63 489 665, elektroniskā pasta adrese: socialais.dienests@liepaja.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā privātuma politika vai Sociālajā dienestā Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests
 • Adrese:
  Liepāja
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  sarmite.balaska@liepaja.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 29. marts