VECĀKAIS REFERENTS

1115-1250
Rīga
Standarta darba laiks


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054163, izsludina konkursu uz Migrācijas nodaļas vakantajām VECĀKĀ REFERENTA/-TES ierēdņu amata vietām

(2 amata vakances uz noteiktu laiku līdz 2025.gada 31.decembrim).

Prasības pretendentam:

1.    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

2.    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

3.    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

4.    vismaz vienas svešvalodas  (angļu vai krievu) zināšanas atbilstoši vidējam (B1) valodas prasmes līmenim;

5.    labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;

6.    pieredze un zināšanas tiesību aktu piemērošanā, prasme analizēt liela apjoma informāciju;

7.    izpratne par uzturēšanās atļaujām un ar to saistītajiem jautājumiem migrācijas jomā;

8.    pieredze administratīvo aktu izstrādē;

9.    vēlama darba pieredze valsts pārvaldē.

      

Galvenie amata pienākumi:

1. pārzināt normatīvos aktus migrācijas jomā un piemērot to normas, gatavojot administratīvo aktu projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, it īpaši - saistībā ar Krievijas Federācijas pilsoņu – bijušo Latvijas pilsoņu / nepilsoņu – statusa noteikšanas jautājumiem;

2. veikt ārzemnieku datu ievadīšanu un datu aktualizēšanu Vienotajā migrācijas informācijas sistēmā un Fizisko personu reģistrā;

3. konsultēt klientus telefoniski un pa elektronisko pastu, kā arī atbildēt uz iesniegumiem.

Pārvalde piedāvā:

1)  mēnešalgu sākot no 1115 EUR (pārbaudes laikā) līdz 1250 EUR (pēc pārbaudes laika) pirms nodokļu nomaksas;

2)  papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu, novērtēšanas prēmiju, veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika), redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;

3)   lielisku darba kolektīvu un labi aprīkotu darba izpildes vietu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 (darba laiks no plkst.8.00 līdz 16.30), plašu bezmaksas autostāvvietu.

Iesniedzamie dokumenti:

1) motivēta pieteikuma vēstule;

2)  CV;

3)  izglītības dokumentu kopija.

Amata pienākumu veikšanai ierēdnim nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi obligāti iesniedzamie dokumenti.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt līdz 2023.gada 2.aprīlim, nosūtot uz e-pasta adresi: darbs@pmlp.gov.lv ar norādi “pieteikums MN vecākā referenta amatam”.

Uzziņas pa tālruni: 67219497.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  darbs@pmlp.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 2. aprīlis