VALDES LOCEKLIS

3089.25
Saldus
Cits


Saldus novada pašvaldība

“Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļa siltumapgādes jautājumos amatu

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 14.aprīlim plkst. 15:00.

Valdes locekļa kandidātiem izvirzītās prasības:

 • valsts valodas C1 līmenī un vēl vienas svešvalodas valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • augstākā izglītība un nozarei atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā siltumapgādes jomā vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu;
 • pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā pēdējo septiņu gadu laikā;
 • izpratne par siltumapgādes jomuattīstību un tās darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • kompetence un praktiskās iemaņas stratēģiskās plānošanas jomā, t.sk. struktūrfondu projektu vadībā;
 • vēlamas zināšanas, izpratne un pieredze par publisko iepirkumu procesiem;
 • pieredze ar Sabiedrisko pakalpojumu regulētu pakalpojumu tarifu apstiprināšanas procesu;
 • pieredze vismaz trīs centralizētās siltumenerģijas sistēmas pārbūves (ar mērķi  samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi) un/vai sistēmas paplašināšanas projektos;
 • izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  prasībām.

Pieteikšanās kārtība:

 • Pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Saldus novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3, Saldū darba laikā, uz aploksnes norādot: “SIA Saldus komunālserviss” valdes locekļa siltumapgādes jautājumos amata kandidātu konkursam”.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Saldus novada pašvaldība, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: pasts@saldus.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un norādi: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes locekļa siltumapgādes jautājumos amata kandidātu konkursam”.

Iesniedzamie dokumenti:

Kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz trešās atlases kārtas interviju, vismaz trīs darba dienas pirms noteiktā intervijas termiņa, jāiesniedz komisijas locekļiem:

Valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Santa Kalniņa, Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja, Nellija Kleinberga, SIA “Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja un Linda Milne, Saldus novada pašvaldības Lietvedības un Personāla nodaļas vadītāja.

Pretendenti, saskaņā ar SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļu amata konkursa un atlases kārtības nolikumu, tiks vērtēti trīs kārtās. Uz trešo atlases kārtu tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri amatu kandidātu atlases pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši noteiktu vērtējuma punktu skaitu.

Informācijai: Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto) līdz 3089,25 EUR

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, pasts@saldus.lv .

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Saldus novada pašvaldība
 • Adrese:
  Saldus
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  pasts@saldus.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 14. aprīlis