PAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

2034
Jelgava
Standarta darba laiks


Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada Būvvalde izsludina konkursu uz

BŪVVALDES VADĪTĀJA VIETNIEKA  amatu (profesijas kods 1112 37)

Galvenie amata pienākumi:

 1. Nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas un pašvaldības normatīvo aktu prasībām;
 2. Kontrolēt būvniecību Jelgavas novadā neatkarīgi no īpašuma piederības un formas;
 3. Apzināt Būvvaldes uzturēšanai un uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, izstrādāt budžeta plānu un kontrolēt tā ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem; organizēt Būvvaldes budžeta izstrādi;
 4. Vadīt, organizēt un plānot Būvvaldes darbu, kā arī atbildēt par tai noteikto uzdevumu izpildi un darbības tiesiskumu, t.sk. budžeta plānošana un izpildes kontrole;
 5. Sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām būvniecības jautājumos, kas saistīti ar būvniecības procesiem Jelgavas novadā;
 6. Sagatavot būvvaldes nosūtāmos dokumentus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 7. Izskatīt būvniecības dokumentāciju, fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci, sagatavot lēmumus un sniegt atbildes;
 8. Nodrošināt informācijas pieejamību būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;
 2. Ne mazāk kā piecu gadu profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā;
 3. Zināšanas par būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Administratīvo procesu un spēja tos piemērot amata pienākumu izpildē;
 4. Teicamas prasmes darbā ar Office programmatūru, būvniecības informācijas sistēmu (BIS2), Microstation, AutoCad, Nino, Namejs, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 5. Labas sadarbības, komunikācijas prasmes;
 6. Prasme organizēt un plānot savu darbu, patstāvīgi izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus;
 7. Prasme strādāt komandā, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra (arī intensīvos darba apstākļos);
 8. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 9. B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. profesionālās darbības apraksts (CV);
 2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 3. motivācijas vēstule.

Mēnešalga - 2034 EUR

Pieteikšanās termiņš - līdz 2023.gada 3.aprīlim.

Darba laiks - Normālais darba laiks 40 stundas nedēļā.

Darba līgums - uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads.

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „ Būvvaldes vadītāja vietnieka amata konkursam”.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Jelgavas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Jelgava
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@jelgavasnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 3. aprīlis