VECĀKAIS GRĀMATVEDIS

1260
Rīga
Standarta darba laiks


Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vecākā grāmatveža darbinieka amata vietu uz nenoteiktu laiku.


Mēs Tev uzticēsim:
- veikt Kultūras ministrijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Kultūras informācijas sistēmu centra grāmatvedības uzskaitei sadalījumā pa budžeta programmām un projektiem, izmantojot resursu vadības sistēmu Horizon;
-     veikt Kultūras ministrijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Kultūras informācijas sistēmu centra maksājumu importēšanu Valsts kases sistēmā eKase;
- veikt Kultūras ministrijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Kultūras informācijas sistēmu centra maksājumu uzdevumu dokumentu iegrāmatošanu un maksājumu uzskaiti pa ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodiem resursu vadības sistēmā Horizon;
-     veikt Kultūras ministrijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Kultūras informācijas sistēmu centra avansa norēķinu uzskaiti un grāmatošanu par komandējuma izdevumiem un norēķinus ar avansa norēķinu personām;
-     nodrošināt Kultūras ministrijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Kultūras informācijas sistēmu centra atskaišu iesniegšanu Centrālajai statistikas pārvaldei.

No Tevis mēs sagaidām:
-    akadēmisko augstāko vai profesionālo augstāko izglītību grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
-    vismaz 2 (divu) gadu darba pieredzi finanšu un grāmatvedības jomā vai vecākā grāmatveža amatā valsts pārvaldē;
-    vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas „Horizon” grāmatvedības moduli;
-    labas zināšanas un izpratni par grāmatvedības normatīvajiem dokumentiem;
-    labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
-    spēju argumentēti pamatot savu viedokli.

Mēs Tev piedāvājam:
-    interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
-    mēnešalgu 1260 EUR (pirms nodokļu nomaksas, amats klasificēts 17.saimes IV līmenī, 9.mēnešalgu grupā);
-    profesionālās izaugsmes iespējas;
-    darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
-    darba vietu Rīgas centrā;
-    elastīgā un attālinātā darba iespējas;
-    ikgadējo darba izpildes novērtēšanas prēmiju un atvaļinājuma pabalstu;
-    papildatvaļinājumu par ikgadējo darba izpildes novērtējumu;
-    valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

Konkursa pretendentiem līdz 2023.gada 14.aprīlim jānosūta pa pastu (pasta zīmogs – 2023.gada 14.aprīlis), vai elektroniska dokumenta vaidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963 vai e-pastu: vakances@km.gov.lv, šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas vecākā grāmatveža amatu”:
-    parakstīta pretendenta pieteikuma anketa (piekrišanu pretendenta pieteikumā un dzīvesgājuma aprakstā norādīto datu apstrādei) (pieejami Kultūras ministrijas tīmekļvietnē:https://www.km.gov.lv/lv/vakances);
-    parakstīts dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Viate) latviešu valodā (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama: https://europass.lv);
-    izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
-    Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
-    kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 25784752.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latvijas Republikas Kultūras ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  vakances@km.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 14. aprīlis