REFERENTS

900-1000
Rīga
Cits


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054163, izsludina konkursu uz vakanto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gadam programmas projekta „Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)” dokumentu skenēšanas speciālista amatu (uz noteiktu laiku līdz 2024.gada 31.decembrim ).

Prasības pretendentam:

·       Vidējā izglītība, vēlama augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība;

·       Prasme strādāt ar datoru (MS Office) un ar citu biroja tehniku;

·       Vēlamas divu svešvalodu zināšanas, no kurām viena ir angļu valoda;

·       Vēlama pieredze valsts pārvaldes darbā vai darbā ar tiesību aktiem un zināšanas lietvedībā;

·       Spēja patstāvīgi organizēt darbu un koordinēt uzdevumu izpildi;

·       Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.   

Galvenie darba pienākumi:

·       Nodrošināt migrācijas jomas personu lietu dokumentu reģistrēšanu, skenēšanu un kārtošanu;

·       Ziņot par neatbilstībām un trūkumiem lietu dokumentu reģistrēšanas, skenēšanas un kārtošanas procesā;

·       Sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem;

·       Piedalīties projekta darbinieku sanāksmēs;

·       Saskaņā ar Projekta vadītāja norādījumiem pildīt uzdevumus, lai sasniegtu Projekta mērķus un gala rezultātus.

Piedāvājam:

·       iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;

·       mēnešalgu pārbaudes laikā 900 EUR, pēc pārbaudes laika EUR 1000, pirms nodokļu nomaksas;

 • sociālās garantijas – veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika), redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;
 • papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu, novērtēšanas prēmiju;
 • labus darba apstākļus: Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, darba laiks no plkst. 08:00 – 16:30, ar iespēju strādāt daļēji attālināti;
 • plašu bezmaksas autostāvvietu;
 • draudzīgus un atsaucīgus kolēģus.

Iesniedzamie dokumenti:

-        motivācijas vēstule, kurā norādīta atbilstība visām sludinājumā noteiktajām prasībām;

-        CV;

-        izglītības dokumenta kopija. 

Dokumentus var iesniegt līdz 2023. gada 29. martam, nosūtot uz e-pasta adresi: darbs@pmlp.gov.lv ar norādi “Pieteikums Projekta dokumentu skenēšanas speciālista amatam”.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Uzziņas pa tālruni: 67219497.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  personas@pmlp.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 29. marts