PAŠVALDĪBAS PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

2181
Jelgava
Standarta darba laiks


Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz

Jelgavas novada Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes

vadītāja amatu (profesijas kods 1213 23)

Galvenie amata pienākumi:

 1. vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt Pagasta pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par Pagasta pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi;
 2. kontrolēt Domes apstiprināto Cenu un Ozolnieku  pagasta teritorijā izvietoto Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību saimniecisko darbību;
 3. atbildēt par Pagasta pārvaldes sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī organizēt iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī atbildēt par informācijas apriti starp Pagasta pārvaldi un citām Pašvaldības institūcijām;
 4. pārstāvēt Pagasta pārvaldi valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;
 5. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Pagasta pārvaldes darbiniekus, noteikt viņu darba pienākumus, algu un piemaksas pie algas piešķirtā algu fonda ietvaros,  izstrādāt amatu sarakstu, saskaņojot ar izpilddirektoru, ko vienu reizi gadā pirms ikgadējā budžeta apstiprināšanas iesniedz apstiprināšanai Budžeta komisijā.

Prasības pretendentiem:

 1. augstākā izglītība;
 2. ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze pašvaldībā;
 3. izpratne par pašvaldības funkcijām;
 4. valodu prasme: latviešu – augstākā pakāpe;
 5. amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 6. prasme plānot, administrēt un analizēt iestādes darbu;
 7. labas komunikācijas, sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes;
 8. labas iemaņas darbā ar MS Office programmām
 9. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. profesionālās darbības apraksts (CV);
 2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 3. motivācijas vēstule;
 4. atsauksme no iepriekšējā darba devēja.

Mēnešalga – 2181,00 EUR

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 6.aprīlim.

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatam”.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Jelgavas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Jelgava
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@jelgavasnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 6. aprīlis