REFERENTS

900-1090
Rīga
Cits


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054163, izsludina konkursu uz vakanto Jēkabpils nodaļas REFERENTA amata vietu (uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

1) augstākā izglītība;

2) izpratne par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem;

3) izpratne par e-pakalpojumiem;

4) valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

5) vismaz vienas svešvalodas (krievu vai angļu valodas) zināšanas atbilstoši vidējam (B1) valodas prasmes līmenim;

6) zināšanas lietvedībā;

7) labas prasmes darbā ar datoru;

8) vēlama darba pieredze klientu apkalpošanas jomā.

      

Galvenie amata pienākumi:

 • apmeklētāju (tajā skaitā ārzemnieku) apkalpošana klientu apkalpošanas zālē;
 • darbs ar informācijas sistēmām;
 • administratīvo aktu projektu izstrāde migrācijas jomā;
 • iesniegto dokumentu izskatīšana uzturēšanās atļauju jomā.

Pārvalde piedāvā:

1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;

2. mēnešalgu EUR 900,- (pārbaudes laikā) līdz EUR 1090,- (pēc pārbaudes laika) pirms nodokļu nomaksas;

3. sociālās garantijas - veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika), redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;

4. papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu, novērtēšanas prēmiju;

5. labus darba apstākļus Jēkabpilī, Rīgas ielā 184.

Iesniedzamie dokumenti:

- motivācijas vēstule;

- CV;

-izglītības dokumentu kopija.

Amata pienākumu veikšanai nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt līdz 2023.gada 26.martam:

· nosūtot pa pastu uz adresi - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV – 1026;

· nosūtot uz e-pasta adresi: darbs@pmlp.gov.lv ar norādi “pieteikums Jēkabpils nodaļas referenta amatam”.

Uzziņas pa tālruni: 67219131.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  darbs@pmlp.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 26. marts