JURISTS

1250-1350
Rīga
Standarta darba laiks


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz 

Pirmās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas jurista ierēdņa amatu (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku)

centrālajā iestādē Rīgā

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
 • praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta profesijā vai tiesneša palīga amatā ne mazāka par vienu gadu;
 • zināšanas patērētāju tiesību aizsardzības jomu, administratīvo procesu, administratīvo pārkāpumu procesu un saistību tiesības regulējošos normatīvajos aktos;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas.

LAI TU VARĒTU:

 • veikt patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību;
 • sagatavot administratīvos aktus;
 • izskatīt patērētāju iesniegumus;
 • pārstāvēt iestādi tiesā.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • mēnešalgu no 1250,00 EUR līdz 1350,00 EUR (9. algu grupa) pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem;
 • valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

Pieteikumu konkursam, ar norādi “Pirmās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas jurists”, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz 2023. gada 6. aprīlim iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus.

Uzziņas pa tālruni 67388633, 26680864.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni http://www.ptac.gov.lv/lv/content/personas-datu-apstrade-un-aizsardziba

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  pasts@ptac.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 6. aprīlis