ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS

1550-
Dobele
Cits


Zemessardzes štābs

Zemessardzes Mācību centrā

Dobelē piedāvā darbu

ĀRSTA PALĪGAM

noteiktu laiku

Darba pienākumi:

Savas kompetences ietvaros plānot un realizēt Mācību centra personāla un apmācāmo ikdienas  primāro (ambulatoro) veselības aprūpi;

Plānot un realizēt medicīnisko atbalstu, t.sk. neatliekamo medicīnisko palīdzību  paaugstinātās un augstas bīstamības nodarbību laikā;

Pārraudzīt Mācību centra personālsastāva ikgadējo veselības pārbaužu norisi;

Plānot un veikt  obligātas vakcinācijas izpildi;

Ievērot normatīvajos aktos noteikto medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību;

Darboties saskaņā ar vienības ārstniecības iestādes apstiprinātām iekšējas kārtības prasībām.

Pamatprasības:

Atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām;

Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu;

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

Ārsta palīga sertifikāts;

Prasmes darbā ar MS Office programmām;

Profesionālā pieredze vēlama ne mazāk, kā 3 gadi medicīnā, sertificēta ārsta palīga amatā;

Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas un dinamiski pielāgoties situācijai;

Analītiskā domāšana un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;

Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;

Spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Piedāvājam:

Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;

Iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;

Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;

Bruto atalgojums, 1550 eiro (pirms nodokļu nomaksas) un ārstniecības personu speciālā piemaksa  atbilstoši pretendenta darba stāžam ārstniecības jomā;

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV (norādīt – vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi, iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kā arī iepriekšējo darba pieredzi) iesniegt līdz 24.martam   - ZS štāba Personālsastāva un administrēšanas pārvaldes priekšniekam Maiznīcas ielā 5, Rīgā, LV-1001 vai uz e-pasta adresi: zsvakances@mil.lv

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Zemessardzes štābs
 • Adrese:
  Dobele
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  zsvakances@mil.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 24. marts