LEKTORS

15.46-20.44
Rīga
Cits


Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

         aicina darbā

VIESLEKTORU

(amata kods 2310 03)

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

(Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV – 1063, Reģ.Nr. 90000048203)


Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

mācību kursam „Svešvaloda (Angļu valoda)”:

·       pilna laika klātienes studijās mācību kursa apjoms 48 kontaktstundas,

·       nepilna laika neklātienes studijās mācību kursa apjoms 10 kontaktstundas.

Profesionālās tālākizglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – dispečers (iekšlietu jomā) (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

mācību priekšmetam „Angļu valoda”:

·         34 kontaktstundas.


Prasības pretendentiem:

·       maģistra vai doktora grāds atbilstošajā zinātnes nozarē;

·       mācību priekšmetam atbilstoša vismaz divu gadu pedagoģiskā vai praktiskā darba pieredze;

·       valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

·       atbilstoši Izglītības likuma 50.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu.


Pienākumi:

·       kvalitatīvi sagatavot un nolasīt lekcijas minētajos mācību kursos;

·  sagatavot eksāmena/ieskaites materiālus, kā arī sastādīt gala pārbaudījumu (eksāmenu/ieskaiti), novadīt to un novērtēt izglītojamo sniegumu 10 ballu skalā;

·       lekciju materiālus ievietot e-studiju vidē.


Mēs piedāvājam:

·       atbildīgu un interesantu darbu.

·       atalgojumu: -

-        ar doktora grādu - EUR 20,44 (par 1 akadēmisko stundu),

-        ar maģistra grādu – EUR 15,46 (par 1 akadēmisko stundu).

·       ar vieslektoru tiks slēgts divpusējs Uzņēmuma līgums uz noteiktu laiku.


Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Darba izpilde paredzēta no 2023.gada 3.aprīļa.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam līdz 2023.gada 26.martam (ieskaitot) nosūtīt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektoram uz e-pastu        baiba.silina@ucak.vugd.gov.lv

Sīkākā informācija pa tālruņiem 67803510, 67803504 vai 25496934 (Katedras vadītājs).


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases procesu. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto vakanci, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu koledžas leģitīmās intereses. Koledža, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  baiba.silina@ucak.vugd.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 26. marts