PROJEKTA KOORDINATORS

1157
Talsi
Standarta darba laiks


Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz vakanto
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu koordinatora amata vietu
(profesijas kods 2422 02)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu koordinatoru, kurš ir gatavs ar mērķtiecīgu darbību nodrošināt informāciju projektu iniciēšanai, kvalitatīvu projektu īstenošanas procesu, t.sk. sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs (var būt pēdējā kursa students);
 • vēlama darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā;
 • vēlamas auto vadīšanas prasmes B kategorija;
 • vēlamas vismaz divu svešvalodu zināšanas;
 • Pašvaldību darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, Administratīvā procesa likuma izpratne, finansējuma avotu - fondu, atbalsta programmu un finansēšanas principu pārzināšana, pamata zināšanas grāmatvedībā, finanšu plānošanas, kontroles jomā;
 • labas iemaņas darbam ar datoru ( MS Office, MS Project), interneta pārlūkiem un biroja tehniku.

Galvenie pienākumi:

 • izvērtēt aktuālās pieejamās investīciju programmas, uzturēt un aktualizēt informāciju par starptautiskajiem un nacionālajiem fondiem, programmām, nodrošināt komunikāciju par pieejamiem atbalsta mehānismiem ar Pašvaldības atbildīgajiem jomu speciālistiem;
 • sadarboties ar atbildīgajām reģionālajām, valsts un starptautiskajām institūcijām normatīvo aktu sagatavošanas laikā;
 • apkopot informāciju par esošajiem un plānotajiem Pašvaldības projektiem, kā arī par finansējuma avotiem to īstenošanai;
 • sadarboties ar Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm ārējā finansējuma piesaistes un projektu īstenošanas jautājumos, t.sk. veidot datu bāzi par potenciālajiem investīciju objektiem;
 • nodrošināt projektu publicitātes pasākumu uzraudzību, organizēt aktuālās informācijas sagatavošanu par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem publicēšanai Pašvaldības tīmekļvietnē, informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” un citos masu medijos;
 • veikt pabeigto un īstenošanā esošo Eiropas Savienības un citu fondu investīciju projektu regulāru monitoringu un aktualizāciju;
 • nodrošināt projektu administrēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritoriju labiekārtošanā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai un citās Pašvaldības līdzfinansētajās programmās.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • prasībām atbilstošs augstākās izglītības apliecinoša dokumenta atvasinājums;
 • motivācijas vēstule;
 • vēlams B kategorijas autovadītāja apliecības atvasinājums;
 • vēlamas vismaz divu svešvalodu zināšanas (informāciju par valodu zināšanām norādīt CV).

Pieteikumu var iesniegt slēgtā aploksnē, ievietojot to pie Talsu novada pašvaldības ārdurvīm, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, novietotajā pastkastē,  iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv ar norādi „Konkursam uz Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu koordinatora amatu”.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikums jāievieto Talsu novada pašvaldības pastkastē vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu vai e-pastā personaldala@talsi.lv līdz 2023. gada 28. aprīļa plkst. 12.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti konkursa 2. kārtai.

Mēnešalga 1157 EUR saskaņā ar Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālruņa numurs 63232110.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Talsu novada pašvaldība
 • Adrese:
  Talsi
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personaldala@talsi.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. aprīlis