INSPEKTORS

1000-1200
Ventspils
Standarta darba laiks


Valsts darba inspekcija

VALSTS DARBA INSPEKCIJA izsludina konkursu uz

Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas INSPEKTORA valsts civildienesta ierēdņa amata vietu

(Kurzemes RVDI Ventspils sektorā viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darba vieta-Ventspils, Lakstīgalu iela 1)


Valsts darba inspekcija piedāvā:

 • iespēju dot savu ieguldījumu atbilstības nodrošināšanā darba tiesību un darba apstākļu jomā;

 • gūt pieredzi darba tiesību, darba aizsardzību un administratīvā procesu regulējošo tiesību aktu piemērošanā;

 • mēnešalgu no 1000 euro līdz 1050 euro (pirms nodokļu nomaksas) pārbaudes laikā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī profesionālo kvalifikāciju un kompetences; pēc pārbaudes laika mēnešalgu līdz 1200 euro (pirms nodokļu nomaksas), atkarībā no amatpersonas novērtējuma;
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem;

 • interesantu un dinamisku darbu;

 • profesionālo apmācību un atbalstu darbā;

 • draudzīgu kolektīvu;

 • atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, tajā skaitā iespēju vienoties par elastīgu darba laiku un/vai strādāt daļēji attālināti

Būtiskākie amata pienākumi:

 • uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un veicināt atbilstības nodrošināšanu;

 • atbilstoši Administratīvā procesa likumam un Valsts darba inspekcijas darbību regulējošiem tiesību aktiem sagatavot administratīvos aktus;

 • atbilstoši Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma izpildi;

 • atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

 • izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus;

 • sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus;

 • konsultēt darba devējus un  darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

 • augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā);

 • vēlama praktiska pieredze un zināšanas darba tiesībās un darba aizsardzībā;

 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, vēlamas labas angļu valodas prasmes;
 • teicamas plānošanas un kontroles prasmes, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;

 • klientorientētas saskarsmes prasmes;

 • labas prasmes strādāt ar MS Office lietojumprogrammām;

 • B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas sistēmu;

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu atbilstību izvirzītajām prasībām;
 • CV;
 • izglītības dokumentu kopijas.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.


Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts darba inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības, Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 14 (četrpadsmit) dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas  Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi Atlase@lm.gov.lv ar norādi „Kurzemes RVDI inspektors_Ventspils”.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Piesakoties, pretendents piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija (adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331).


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts darba inspekcija
 • Adrese:
  Ventspils
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  Atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 26. aprīlis