INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBAS ADMINISTRATORS

2174-2551
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

(reģ.Nr. 90001669496; www.vsaa.gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mūsu vērtības: ATBILDĪBA – SADARBĪBA – ATTĪSTĪBA

VSAA izsludina konkursu uz Informācijas tehnoloģiju departamenta vadošā informācijas sistēmu  drošības administratora amatu

( vakance uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu bruto no 2174 EUR līdz 2551 EUR (saskaņā ar individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju novērtējumu);
 • pozitīvu, atvērtu un demokrātisku darba vidi;
 • aizraujošu, atbildīgu un izaicinājumiem pilnu darbu, ar iespēju papildināt savas zināšanas un gūt lielisku praktisko pieredzi;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem);
 • darba vieta – Varakļānu iela 2, Rīgā (ir iespēja strādāt attālināti no jebkuras vietas Latvijā).

Pamatpienākumi:

 • ieviest, uzturēt un attīstīt labklājības nozares IS drošības risinājumus saskaņā ar nozares IT pakalpojumu katalogu;
 • uzturēt un attīstīt nozares IT infrastruktūras monitoringa risinājumu (Zabbix);
 • izstrādāt priekšlikumus nozares IS tehnisko resursu informācijas savākšanai un apkopošanai, piedalīties nozares resursu pārvaldības risinājuma ieviešanā un uzturēšanā;
 • veikt nozares iestāžu IS drošības notikumu analīzi, vadīt ITK infrastruktūras drošības incidentu risināšanas gaitu, sadarbībā ar nozares iestāžu IT speciālistiem un CERT.LV;
 • izstrādāt un saskaņot nozares  IT centralizētos drošības pakalpojumus;
 • izstrādāt un saskaņot procedūras IS drošības tehniskās pārvaldības s nozarē; 
 • organizēt apmācības par IS drošības pārvaldības procesiem un procedūrām  nozares nodarbinātajiem.

Mēs sagaidām:

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaurs), vēlams informācijas tehnoloģiju jomā;
 • darba pieredze IT jomā  (vēlams  vismaz 5 gadi);
 • pieredze un zināšanas darbā ar IT drošības risinājumiem (PAM, SIEM, e-pasta aizsardzība);
 •  pieredze un zināšanas darbā ar Windows, Linux serveriem un  korporatīvo datu pārraides tīkla darbības un aizsardzības risinājumiem;
 • pieredze un zināšanas darbā saistībā ar IT infrastruktūras elementu monitoringa un IT infrastruktūras pārvaldības risinājumiem;
 • valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valodas prasmes;
 • analītiskā domāšana, plānošanas un organizēšanas prasmes, spēja strādāt komandā.

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2023. gada 10. maijam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV);
 • motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu  sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv , norādot "Konkursam uz ITD vadošā IS drošības administratora amatu".

Informējam, ka izvirzītajam pretendentam intervijas laikā  būs jāuzrāda iegūto izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Tālrunis uzziņām: 29226117

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Gadījumā, ja pretendents iesniedz personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesa ietvaros, uzskatāms, ka pretendents piekritis šādu personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: pasts@vsaa.gov.lv

Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē  www.vsaa.gov.lv » Par mums » Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras  privātuma politika.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personal@vsaa.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 10. maijs