GALVENAIS INSPEKTORS (IEKŠLIETU JOMĀ)

1265-1365
Rīga
Cits


Valsts robežsardze

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Atgriešanas un patvērumu meklētāju dienesta galvenais inspektors (20.saime, VA līmenis)

Prasības amata pretendentiem:
 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā izglītības programmā „Robežapsardze” (iegūta Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādē) vai tiesību zinātnes izglītības tematiskajā jomā;
 • 6 gadu pieredze dienestā Valsts robežsardzē, no tiem vismaz 2 gadu pieredze imigrācijas kontroles un/vai atgriešanas jomā;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages) vai citas svešvalodas zināšanas,
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

   Galvenie amata pienākumi:     
   • veikt patvēruma meklētāju iesniegumu pieņemšanu, sākotnējās procesuālās darbības, patvēruma meklētāju lietu noformēšanu un savlaicīgu materiālu virzīšanu izskatīšanai patvēruma procedūrā iesaistītajām institūcijām;
   • veikt patvēruma meklētāju aizturēšanu Patvēruma likuma kārtībā un ievietošanu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās, kā arī izraidāmo ārzemnieku aizturēšanu Imigrācijas likuma kārtībā un ievietošanu Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā vai citās izmitināšanas telpās;
   • organizēt un veikt savlaicīgu informācijas pārbaudi, ievadi un aktualizēšanu valsts informācijas sistēmās Valsts robežsardzes noteiktajā kārtībā atgriešanas un patvēruma jomā;
   • veikt izraidāmo ārzemnieku identificēšanu ceļošanas dokumenta iegūšanai, atbilstošu lietu virzīšanu, noformēšanu, informācijas ievadi Eiropas Savienības un Valsts informācijas sistēmās Valsts robežsardzes noteiktajā kārtībā;
   • veikt saraksti un sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, starptautiskajām un ārvalstu institūcijām un organizācijām atgriešanas un patvēruma jomā;
   • veikt labprātīgas atgriešanas, piespiedu izraidīšanas vai nodošanas readmisijas kārtībā pasākumu realizāciju;
   • veikt sadarbību ar iestādēm, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto rīcību ar nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem, ārzemniekiem, kuri ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības;
   • veikt patvēruma meklētāju personas dokumentu izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, patvēruma meklētāju ievietošanu Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā;
   • apkopot Dienesta rīcībā esošo informāciju un iesniegt priekšlikumus Pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienestam riska analīzes izstrādei un ikmēneša Dienesta statistikas apkopošanai;
   • veikt ārzemnieku un patvēruma meklētāju atpakaļuzņemšanu saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.
   Piedāvājam:
   • atbildīgu un interesantu darbu;
   • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
   • sociālās garantijas;
   • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
   • apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
   • pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
   • pabalstu 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
   • nelaimes gadījuma pabalstu;
   • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu, kontaktlēcu) iegādes izdevumu kompensēšanu līdz 100 EUR apmērā.

   Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „kapteinis”, amata mēnešalga sākot no 1265 EUR līdz 1365 EUR (mēnešalgu veido – mēnešalgas bāze, risks dzīvībai/veselībai, korupcijas risku pakāpe, individuālā izdiena).


   Pieteikuma iesniegšana:

   Iespēja pieteikties minētajam amatam ir Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē līdz 2023.gada 5.maijam, sūtot CV, pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus uz e-pasta adresi rip.kanceleja@rs.gov.lv, norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

   Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

   Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

   Dati par vakanci
   • Uzņēmums:
    Valsts robežsardze
   • Adrese:
    Rīga
   • Darba laiks:
    Cits
   • Saziņai:
    rip.kanceleja@rs.gov.lv
   • Mājaslapa:
   • Termiņš:
    2023. gada 5. maijs