PABALSTU INSPEKTORS

1040-1272
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

(reģ.Nr. 90001669496; www.vsaa.gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mūsu vērtības: ATBILDĪBA – SADARBĪBA – ATTĪSTĪBA

VSAA izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Zemgales nodaļas Pabalstu daļas vecākā  inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatu

(vakance uz nenoteiktu laiku)

Ja vēlies apgūt jaunas zināšanas par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un  Tevī ir pārliecība, ka darbā ar klientiem pozitīva attieksme, prasme uzklausīt un sniegt profesionālu informāciju ir ikdienas pienākumu veiksmes atslēga, esi laipni aicināts/ta pievienoties mūsu kolektīvam!

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu bruto no EUR 1040  līdz EUR 1272 (saskaņā ar indivuduālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju novērtējumu);
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un praktisko darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem);
 • amata dienesta vieta – Mārupes iela 1, Rīgā.

Pamatpienākumi:

 • nodrošināt klientu apkalpošanu;
 • apstrādāt dokumentus un ievadīt datus informācijas sistēmā;
 • sagatavot un izdot administratīvos aktus;
 • kontrolēt pakalpojumu izmaksu.

Mēs sagaidām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • (augstākā izglītība (vēlama izglītība tiesību zinātnes jomā vai ekonomista, vai finansista kvalifikācija);
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe;
 • prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu;
 • orientācija uz klientu;
 • labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Konkursa pretendentiem/-ēm 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā līdz 2023. gada 27. aprīlim lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

·dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;

·motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Dokumentus pieteikumam uz konkursu lūdzam sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv,  pieteikumā norādot “Konkursam uz RP Zemgales nodaļas Pabalstu daļas vecākā inspektora amatu”.

Informējam, ka izvirzītajam pretendentam, stājoties amatā, būs jāuzrāda iegūto izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Tālrunis uzziņām: 67600652

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz personāla atlases otro kārtu.

Gadījumā, ja pretendents iesniedz personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesa ietvaros, uzskatāms, ka pretendents piekritis šādu personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos  norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: pasts@vsaa.gov.lv

Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē  www.vsaa.gov.lv » Par mums » Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras  privātuma politika.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personal@vsaa.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 27. aprīlis