APRŪPĒTĀJS

3.9
Rīga
Cits


Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""


Grupu māja (dzīvoklis) "Mēness Māja" personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem

aicina darbā aprūpētāju maiņu darbam

Galvenie pienākumi

1. Nodrošināt klientu aprūpi un uzraudzību sava darba laikā;

2. Palīdzēt klientiem uzlabot esošās un apgūt jaunas pašaprūpes, sociālās un darba prasmes, uzlabot viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3. Organizēt un vadīt praktiskās, tematiskās, radošās nodarbības, organizēt ārpus grupu dzīvokļu pasākumus, brīvā laika aktivitātes, kas veicinātu klientu darba/ sociālo prasmju attīstību;

4. Sadarbojoties ar klientu, struktūrvienības darbiniekiem un klienta piederīgajiem, izvērtēt klienta iemaņas un spējas, prasmes līdzdarboties un sniegt nepiciešamo atbalstu;

5. Novērot un novērtēt klienta attīstības, uzvedības izmaiņas un informēt struktūrvienības sociālo darbinieku par saviem novērojumiem;

6. Nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu no klienta puses sava darba laikā;

7. Novērtēt klienta sociālās funkcionēšanas spējas, lai nodrošinātu aktivitātes atbilstoši klienta spējām un vajadzībām;

8. Sniegt klientam psihosociālu atbalstu un palīdzību klienta individuālo un sociālo problēmu risināšanas procesā;

Prasības :

Vispārējā vidējā izglītība;

Valsts valoda : A2 pakāpe;

Darba pieredze 1 gads.

Darba alga EUR 3.90/stundā.

Kontakti: kristine.veispale@rupjuberns.lv

t.22302171

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  kristine.veispale@rupjuberns.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 30. aprīlis