VECĀKAIS EKSPERTS

1746-1838
Rīga
Cits


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

izsludina konkursu uz

Administratīvās nodaļas vadošā eksperta

(struktūrvienību sadarbības un stratēģiskās plānošanas nodrošināšanā)

darbinieka amatu (1 amata vieta Rīgā uz nenoteiktu laiku).

           Amata mērķis: nodrošināt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) būtiskas un aktuālas informācijas plūsmu iekšējai auditorijai, īstenot un attīstīt komunikāciju Inspekcijas struktūrvienību sadarbībā, kā arī veicināt Inspekcijas stratēģisko mērķu sasniegšanu, sabiedrības uzticēšanos un atbalstu Inspekcijas darbībai.

Galvenie amata pienākumi:

        - sagatavot informāciju par Inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem pēc plašsaziņas līdzekļu vai citu personu pieprasījuma;

         - sniegt informāciju par Inspekcijas aktuālajiem jautājumiem;

         - nodrošināt Latvijas plašsaziņas līdzekļu, datu bāžu u.c. publiskās informācijas avotu monitoringu;

      - nodrošināt Inspekcijas uzdevumu un mērķu atspoguļošanu un vadību sociālajos tīklos;

          - nodrošināt Inspekcijas publiskā tēla vadību sociālajos tīklos;

      - iegūt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm, sekot normatīvo aktu attīstībai;

        - sagatavot un sniegt apskatus par monitoringa rezultātiem Inspekcijas vadībai;

        - sagatavot Inspekcijas attīstības stratēģiju un uzraudzīt tās ieviešanu, izstrādāt priekšlikumus stratēģiskās vadīšanas ieviešanai;

     - piedalīties Inspekcijas komunikācijas stratēģijas un krīzes komunikācijas koordinācijā un īstenošanā;

        - konsultēt Inspekcijas vadību un nodarbinātos komunikācijas jomā;

     - nodrošināt bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada pārskatu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanu bērnu tiesību un bāriņtiesu darbības jomā;

        - sagatavot audiovizuālas prezentācijas;

       - izmantot vizuālās komunikācijas metodes, t.sk. infografiku, baneru u.c. vizuālo materiālu sagatavošanu un fotografēšanu, ievērojot datu aizsardzības noteikumus;

       - Inspekcijas vadītāja noteikto pilnvaru ietvaros paust Inspekcijas viedokli par Inspekcijas kompetences jomām un pārstāvēt Inspekciju plašsaziņas līdzekļos;

      - atbilstoši amata kompetencei veikt citus uzdevumus pēc nodaļas vadītāja norādījumiem.

Prasības pretendentiem:

              - augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;

             - vismaz divu gadu pieredze komunikāciju vai sabiedrisko attiecību jomā;

             - vismaz viena gada pieredze publiskā tēla veidošanā un vadībā sociālajos tīklos;

             - izpratne par Inspekcijas darbības jomu;

             - zināšanas un prasmes sabiedrisko attiecību jautājumos;

             - prasme analizēt liela apjoma informāciju;

             - iemaņas darbā ar sociālajiem tīkliem;

             - teicamas iemaņas rakstu darbos;

             - izcilas valsts valodas prasmes (C2);

             - vēlamas labas angļu valodas prasmes;

            - prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (MS Word un MS Excel, interneta pārlūkprogrammas, e-pasta programmas);

             - prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

     - mēnešalgu no 1746 EUR līdz 1838 EUR (pirms nodokļu nomaksas). Individuālās mēnešalgas noteikšanai tiek piemēroti profesionālās kvalifikācijas un kompetenču, darba snieguma līmeņa un regulārā darba apjoma kritēriji;

      - piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

     - atbildīgu un interesantu darbu sabiedrisko attiecību un stratēģiskās plānošanas jomā;

     - profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

 • elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • CV;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2023. gada 7.maijam nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “VBTAI_AN_eksperts” Tālr. uzziņām 67359128.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija) tiks organizēta attālinātā režīmā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 7. maijs