VECĀKAIS EKSPERTS

1084-1445
Rīga
Standarta darba laiks


Zāļu valsts aģentūra


ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu –

Zāļu ekspertīzes laboratorijas

vecākais eksperts - analītiķis

(uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis un galvenie pienākumi: Nodrošināt  zāļu paraugu analīzi attiecīgajā normatīvajā dokumentācijā (ND) un Eiropas Farmakopejā (EF) minētajām analīžu metodēm, pildīt ar zāļu kvalitātes kontroli saistītos darbus.

Profesijas kods: 242209

Galvenie pienākumi:

 • ​veikt  zāļu paraugu testēšanu, izmantojot fizikāli ķīmiskās metodes atbilstoši  normatīvajā dokumentācijā norādītajām metodikām un Eiropas Farmakopejas  prasībām;
 • veikt iekārtu kalibrēšanu, kvalifikāciju, uzraudzīt izmantojamo iekārtu darbību;
 • piedalīties  standartu, procedūru, u.c. normatīvo dokumentu projektu izstrādē testēšanas jomā, izstrādāt un sagatavot apstiprināšanai nepieciešamās testēšanas metodes: references materiālu testēšana, dalība starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, paralēlo analīžu veikšana.

Prasības pretendentiem/- ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā izglītība ķīmijā (maģistra grāds)
 • vēlama praktiskā darba pieredze analītiskajā ķīmijā un instrumentālo metožu pielietošanā:
  • hromatogrāfija (AEŠH, UEŠH, GH, PSH, u.c.);
  • titrimetrija (KF, potenciometriskā, vizuālā, u.c.);
  • instrumentālās metodes (EF farmako-tehniskās metodes: šķīšana, sairšana, nobirzums, cietība, neredzamās daļiņas, u.c.);
  • neizstrumentālās metodes;
 • valodu zināšanas: latviešu valoda – augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1), angļu valoda – vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2);
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammatūru (Word, Excel, Teams, PowerPoint, u.c.) un pieredze darbā ar datu bāzēm.

Augsti novērtēsim:

 • vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties;
 • prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru un izdarīt secinājumus;
 • prasmi strukturēti izklāstīt domas mutiski un rakstveidā;
 • loģisku un izzinošu domāšanu, precizitāti, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā, analizēt rezultātu;
 • spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasmi organizēt savu darbu;
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasmi argumentēt savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • modernu uz attīstību vērstu darba vidi;
 • regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā;
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem;
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku;
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.


Amatam noteikts 13.saimes "Ekspertīze" III līmenis un 9.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 1084 līdz 1445 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā kvalifikācijas un kompetenču novērtējuma).

Pieteikuma  dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam līdz 2023.gada 30.aprīlim sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta  adrese dokumentiem un informācijai: personals@zva.gov.lv.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties  uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Zāļu valsts aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@zva.gov.lv.
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 30. aprīlis