LIETVEDIS

758-1107
Ogre
Standarta darba laiks


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

(reģ.Nr. 90001669496; www.vsaa.gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mūsu vērtības: ATBILDĪBA – SADARBĪBA – ATTĪSTĪBA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izsludina konkursu uz Rēzeknes reģionālās nodaļas pakalpojumu lietveža (Ogrē)  amatu

( vakance  uz noteiktu laiku)

_____________________________________________________________________________________

Amata mērķis: nodrošināt vadības, pakalpojumu un arhīva dokumentu pārvaldību

Mēs piedāvājam:

-      mēnešalgu (bruto) no EUR 758  līdz EUR 1107 (saskaņā ar indivuduālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju novērtējumu);

-      iespēju pilnveidot zināšanas un gūt praktisku pieredzi;

-       veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem);

-      sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

-      darba vieta – Brīvības ielā 33, Ogrē.

Pamatpienākumi:

-       sagatavot lietvedības dokumentus un nodrošināt to apriti;

-       sagatavot korespondenci nosūtīšanai adresātiem;

-       veidot un uzturēt lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;

-       pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-       veikt lietu kustības uzskaiti un reģistrēt apriti informāciju sistēmā;

-       atbildēt uz telefona zvaniem, sniegt vispārpieejamo informāciju un novirzīt tos adresātiem;

-       sniegt atbalstu e-pakalpojumu izmantošanai;

-       sazināties ar iestādes darbiniekiem un klientiem savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām:

-        vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlama izglītība dokumentu pārvaldības jomā);

-        vēlama darba pieredze dokumentu pārvaldības jomā pēdējo 5 gadu laikā;

-        valsts valodas prasme C2 līmenī (ja izglītība nav iegūta valsts valodā);

-         prasme piemērot dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus;

-         pārzināt darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem;

-         prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;

-         labas komunikācijas spējas.

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) līdz 2023. gada 28. aprīlim  lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: personal@vsaa.gov.lv, norādot „Konkursam uz Rēzeknes RN (Ogrē)  pakalpojumu lietveža amatu”

Tālrunis uzziņām: 65476020

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Gadījumā, ja pretendents iesniedz personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesa ietvaros, uzskatāms, ka pretendents piekritis šādu personas datu apstrādei.

Informējam, ka izvirzītajam pretendentam, stājoties amatā, būs jāuzrāda iegūto izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos  norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: pasts@vsaa.gov.lv

Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē  www.vsaa.gov.lv » Par mums » Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras  privātuma politika.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Adrese:
  Ogre
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personal@vsaa.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. aprīlis