KONSULTANTS

2174-2318
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts kanceleja

         Valsts kanceleja ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbību, izstrādā un ievieš rīcības politiku valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jomās. Valsts kanceleja iestājas par efektīvu, atbildīgu un elastīgu valsts pārvaldi, kas kalpo sabiedrības labā. Ja Tevi interesē politikas ietekmes novērtēšana un valsts attīstības uzraudzība, esi gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, aicinām pievienoties Valsts kancelejas kolektīvam! 

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz vakanto Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultanta ekonomikas un finanšu jomā valsts civildienesta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku: 

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties Deklarācijas par valdības iecerēto darbību un valdības rīcības plāna izstrādē, īstenošanas uzraudzībā un novērtēšanā;
 • nodrošināt valsts attīstības plānošanas sistēmas darbības uzraudzību un pastāvīgi izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai; 
 • novērtēt attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un īstenošanas koordināciju atbilstoši nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu stratēģiskajiem uzstādījumiem un valsts ilgtermiņa attīstības prioritātēm;
 • organizēt pētījumus par attīstības uzraudzības un novērtēšanas jautājumiem. 

Amata prasības un nepieciešamās zināšanas:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikā vai finanšu vadībā (vēlams maģistra grāds atbilstošā nozarē);
 • pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vismaz divu gadu pieredze darbā ar politikas plānošanas, ekonomikas, enerģētikas politikas, mājokļu politikas jautājumiem, vēlams ar nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem un to ietekmes novērtējumu veikšanu (pieteikumā lūdzam minēt konkrētus piemērus);
 • zināšanas par valsts attīstības plānošanu, valsts sociāli ekonomiskajiem procesiem un Eiropas Savienības politikām;
 • zināšanas par politikas plānošanas dokumentu izstrādi, uzraudzību un novērtēšanu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes; 
 • abas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr 

Pretendentiem piedāvājam:

 • atbildīgu darbu vadošā valsts pārvaldes iestādē, ar iespēju rosināt un īstenot pārmaiņas valsts pārvaldes procesos;
 • profesionālu, atsaucīgu un draudzīgu kolēģu komandu un iespēju sadarboties ar citu institūciju pārstāvjiem gan Latvijā, gan starptautiski;
 • profesionālās attīstības iespējas; mēnešalgu sākot no 2174 līdz 2318 eiro, pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no profesionālās pieredzes);
 • piemaksas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas un veselības apdrošināšana);
 • attālinātā darba iespējas. 

Pieteikuma dokumentus: motivētu pieteikumu, norādot tajā iepriekšējo darbu sasniegumus un sludinājumā norādīto informāciju, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju – līdz 2023.gada 28.aprīlim, sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejā, Brīvības bulvārī 36, Rīga LV-1520, e-pasts: pasts@mk.gov.lv tālrunis uzziņām: 67082844. 

Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmajai daļai Valsts kanceleja informē, ka: 
 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Valsts kanceleja, kontaktinformācija: Brīvības bulvārī 36, Rīgā LV-1520. 
Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.​


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts kanceleja
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  pasts@mk.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. aprīlis