INSPEKTORS

1000-1200
Jelgava
Cits


Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz

 Zemgales reģionālās VALSTS DARBA INSPEKCIJAS Jelgavas sektora inspektora valsts civildienesta ierēdņa amata vietu

(viena amata vieta; uz nenoteiktu laiku; darba vieta –Jelgava, Skolotāja iela 3 ar iespēju veikt darbu daļēji attālināti, elastīgs darba laiks)

Valsts darba inspekcija piedāvā:

             draudzīgu kolektīvu;

             interesantu un dinamisku darbu;

             iespēju dot savu ieguldījumu atbilstības nodrošināšanā darba tiesību un darba apstākļu jomā;

             gūt pieredzi darba tiesību, darba aizsardzību un administratīvā procesu regulējošo tiesību aktu piemērošanā;

             mēnešalgu no 1000 euro līdz 1050 euro (pirms nodokļu nomaksas) pārbaudes laikā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī profesionālo kvalifikāciju un kompetences; pēc pārbaudes laika mēnešalgu līdz 1200 euro (pirms nodokļu nomaksas), atkarībā no amatpersonas novērtējuma;

             plašas un profesionālas apmācību iespējas;

             veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem, kā arī citus papildu motivācijas instrumentus atbilstoši darba rezultātiem;

             atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, tajā skaitā elastīgu darba laiku un iespēju strādāt daļēji attālināti.

Būtiskākie amata pienākumi:

             uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un veicināt atbilstības nodrošināšanu;

             atbilstoši Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi;

             atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

             izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus;

             sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus;

             konsultēt darba devējus un  darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:

             atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

             augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā);

             vēlama praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā;

             valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, vēlamas labas krievu vai angļu valodas prasmes;

             prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;

             teicamas komunikācijas, plānošanas un kontroles prasmes;

             labas prasmes strādāt ar MS Office lietojumprogrammām;

             B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas sistēmu;

Iesniedzamie dokumenti:

-              motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu atbilstību izvirzītajām prasībām;

-              CV ;

-              izglītības dokumentu kopijas.


Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts darba inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības, Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas  Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi Atlase@lm.gov.lv ar norādi “Jelgavas sektora inspektors”.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Piesakoties, pretendents piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija (adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331).

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts darba inspekcija
 • Adrese:
  Jelgava
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  Atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 3. maijs