KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

837-950
Rīga
Standarta darba laiks


Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina pieteikšanos uz Administratīvā departamenta Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālista amata vakanci uz nenoteiktu laiku (1 amata vieta Vecumniekos)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība);

- praktiska darba pieredze  klientu apkalpošanas jomā un dokumentu pārvaldības jomā;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī;

- teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, Internet, dokumentu vadības sistēma);

- pārzināt valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv

- izpratne par pašvaldības struktūru un darbību, orientēties un pārzināt pašvaldības un Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā sniedzamos valsts iestāžu pakalpojumus;

- prasme organizēt laipnu klientu pieņemšanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu profesionālu informāciju par pašvaldības un valsts iestāžu pakalpojumiem;

- ar darba pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;

- teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

- augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt dinamiskos apstākļos.

Galvenie amata pienākumi:

 • pieņemt klientus Vecumnieku Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) un izzināt viņu apmeklējuma iemeslu;
 • informēt un konsultēt klientus par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem. Sniegt kompetentus skaidrojumus par nepieciešamajiem dokumentiem pašvaldības pakalpojumu saņemšanai;
 • pieņemt klientu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, reģistrēt tos dokumentu vadības sistēmā Lietvaris, nodrošinot to apriti un izskatīšanas rezultātā doto uzdevumu izpildes kontroli;
 • informēt, konsultēt un sniegt valsts iestāžu - Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta,  Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Būvniecības valsts kontroles biroja, Nacionālā veselības dienesta pakalpojumus un e-pakalpojumus tādā apjomā, kādā tas noteikts noslēgtajos sadarbības līgumos, atbilstīgi VPVKAC minimālajam pakalpojumu grozam. Ja klienta pieprasītais pakalpojums neietilpst VPVKAC minimālajā pakalpojumu grozā, konsultēt par pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamajām darbībām;
 • sniegt telefonisku konsultāciju klientiem valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv esošo e-pakalpojumu pieteikšanā un klātienē praktisku atbalstu darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, e-parakstu un e-adresi. Apstrādāt korespondenci un sniegt atbildes uz vēstulēm, kas iesūtīta portālā www.pakalpojumucentri.lv .

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalga no EUR 837 līdz EUR 950 pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 gada).

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • pretendenta dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs.

Pretendents papildus var iesniegt:

 • atsauksmes/rekomendācijas;
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

 

Pieteikumu, norādot “Pieteikums VPVKAC klientu apkalpošanas speciālista amatam”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: ieva.gudone@bauskasnovads.lv. Tālrunis uzziņām 63963977 (VPVKAC vadītāja Dina Bērziņa).

 

Pieteikums jāiesūta līdz 2023.gada 24. aprīlim, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Bauskas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  ieva.gudone@bauskasnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 24. aprīlis