VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

1120
Ogre
Standarta darba laiks


Jaunogres vidusskola

VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

 

Jaunogres vidusskola aicina darbā pamatizglītības skolotāju (datorika).

Darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot datorikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Sadarboties ar kolēģiem un izglītojamo vecākiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un dinamikas izpēti, analīzi.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Nodrošina veselības apdrošināšanas polisi ERGO.

Kontaktinformācija: Aleksandrs Horuženko, 65021445 Aleksandrs.Horuzenko@ogresnovads.lv

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Jaunogres vidusskola
 • Adrese:
  Ogre
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  Aleksandrs.Horuzenko@ogresnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 31. augusts