JURISTS

1805-2346
Rīga
Standarta darba laiks


Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

AS ''RĪGAS SILTUMS''

aicina darbā

Juridiskā departamenta

Regulācijas lietu un korporatīvās atbilstības daļas juristu (-i)

Galvenie darba pienākumi:

 

1. Juridisko dokumentu projektu izstrāde, izvērtēšana un pārvaldība.

2. Valdes un padomes sēžu un akcionāru sapulces darba organizēšana, sēžu protokolēšana un tajās pieņemto lēmumu izpildes kontroles nodrošināšana.

3. Asistēšana uzņēmuma valdei un atbalsta sniegšana valdes ikdienas darba organizēšanā.

4. Dažādu dokumentu apstrāde, informācijas un datu apkopojumu veidošana daļas kompetences ietvaros.

5. Sniegt atbalstu uzņēmuma darbiniekiem dažādos ikdienas darba jautājumos, savas kompetences ietvaros.

 

Prasības pretendentam (-ei):

Izglītība: bakalaura grāds tiesību zinātnēs (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību).

Pieredze:

-       vismaz divu gadu pieredze jurisprudencē, pieredze dažādu juridisko dokumentu izstrādē, izskatīšanā un pārvaldībā, dažādu sēžu protokolēšanā un protokolu sagatavošanā;

-          pieredze līdzīgā administratīvajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes:

-       profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā;

-       iesaiste, teicamas komunikācijas, sadarbības un argumentācijas prasmes;

-       atvērtība jaunu un nestandarta risinājumu meklēšanai;

-       orientācija uz rezultātu sasniegšanu;

-       prasme strādāt komandā;

-       prasme pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;

-       prasme patstāvīgi noteikt sasniedzamos mērķus;

-       stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pielāgoties strauji mainīgai darba videi un inovatīviem procesiem,

-       atbildība;

-          pozitīva attieksme un spēja realizēt idejas;

-          datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint, MS Team u.c.);

-          valsts valodas prasme C1 līmenī;

-          angļu valodas zināšanas B2 līmenī.

Piedāvājam:

-          Iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus un ir pozitīvu pārmaiņu procesā;

-       Mūsdienīgu, atbalstošu vadības komandu, kas augsti novērtēs uz procesu, vides, biznesa un kultūras uzlabošanu vērstas iniciatīvas;

-          Bruto alga no EUR 1805 līdz EUR 2346 mēnesī;

-      Daudzveidīgus uzņēmuma atbalsta pasākumus darbiniekiem, t.sk. veselības apdrošināšanu, dažādus pabalstus, papildus atvaļinājuma dienas u.c;

-          Iespēju strādāt gan attālināti, gan birojā Rīgā, Cēsu ielā 3A;

-          Bezmaksas autostāvvietu pie biroja.

Kontaktpersona:

Personāla speciāliste Signe Blumberga – 67017245. Piesakoties vakancei, lūdzam iesniegt CV un motivācijas vēstuli, sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv līdz 2023.gada 2.maijam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  atlase@rs.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 2. maijs