LIETVEDĪBAS PĀRZINIS

810
Daugavpils
Standarta darba laiks


Augšdaugavas novada pašvaldības Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde (reģ. Nr. 90000030396)

izsludina  pieteikšanos uz vakanci

pagasta pārvaldes lietvedības pārziņa amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3343 11)

uz nenoteiktu laiku uz 1,0 slodzi

Prasības kandidātiem

- augstākā vai vidēja speciālā izglītība; priekšroka - speciālistiem ar darba pieredzi pašvaldības iestādes lietvedības pārziņa darbā, ar pieredzi darbā ZZ dats programmās Kadri, Visvaris, Darba laika uzskaite;    

-  atbildēt par Iestādes lietu nomenklatūru, sagatavot, izstrādāt, noformēt un reģistrēt dokumentus un nodrošināt to nodošanu izpildītājiem;

- uzturēt un reģistrēt dokumentus Augšdaugavas novada domes lietvedības informatīvajā sistēmā LIETVARIS;

- nodrošināt Iestādes lietu nomenklatūrā iekļauto dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu;

- sagatavot līgumu projektus un atbildes projektus iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

- sekot dokumentu izpildes termiņu ievērošanai atbilstoši rezolūcijām;

- sistematizēt, ievietot dokumentus lietā pēc to izpildes atbilstoši Iestādes lietu nomenklatūrai;

- nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu savas kompetences ietvaros starp darbiniekiem un citām struktūrām un iestādēm;

- organizēt darbu ar personālsastāvu, noformēt un sagatavot personāla dokumentu projektus (līgumus, rīkojumus u.c.), kārtot  darbinieku personas lietas;

- ievadīt un aktualizēt informāciju par Iestādes darbinieku datiem Augšdaugavas novada domes personāla uzskaites sistēmā KADRI;

- sagatavot darbinieku darba laika uzskaites tabulas;

- veikt kontaktpersonas darba aizsardzībā Kalupes pagasta pārvaldē pienākumus;

- komunikabilitāte, atbildība, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar pagasta iedzīvotājiem un iestādēm;

- augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;

- labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.

Pieteikuma dokumenti

Motivācijas vēstule

CV

Izglītības dokumentu kopijas

Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu EUR 810.00 mēnesī un sociālās garantijas.

Pieteikumus sūtīt pa pastu vai elektroniski parvalde@kalupe.lv, vai iesniegt personīgi Kalupes pagasta pārvaldē līdz 2023.gada 28. aprīlim, Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads,   LV-5440.

Ar kandidātiem sazināsimies telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Tālrunis uzziņām: 29175448

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Augšdaugavas novada pašvaldības Kalupes pagasta pārvalde
 • Adrese:
  Daugavpils
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  parvalde@kalupe.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. aprīlis