VECĀKAIS INSPEKTORS

1157-1480
Rīga
Cits


Finanšu ministrija

         Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzībā.

        Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz:

        Kontroles departamenta Analītiskās nodaļas vecākā/-ās inspektora/-es amata vietu (ierēdņa amata vieta uz noteiktu laiku) - amats klasificēts 28.3. apakšsaimē, IV līmenī, 9. mēnešalgu grupā.

        Kontroles departaments uzrauga un kontrolē azartspēļu, izložu, preču un pakalpojumu loteriju, azartspēļu pakalpojumu sniegšanas organizēšanu Latvijā, nelegālo azartspēļu interneta vietņu bloķēšanu, uzraudzības īstenošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistra uzturēšanu un nozares finanšu rādītāju analīzi.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:
  -  apkopot un analizēt Inspekcijas rīcībā esošos azartspēļu un izložu organizēšanas finanšu datus;
  -  veikt komersanta finanšu stabilitātes izvērtējumu un komersantu darījumu izpēti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām;
  - apkopot un analizēt valsts statistikas datus par izložu un azartspēļu nozari un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu;
  -  apkopot un analizēt izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju nodevu un nodokļu maksājumu iemaksu valsts budžetā;
  -  normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu un pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.
Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:
  -  atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  -  pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, vēlamas ekonomikā, finansēs vai matemātikā;
  -  pieredze darbā valsts vai pašvaldību institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;
  -  prasme un spēja uztvert, izprast un veikt matemātiskas darbības;
  -  zināšanas un pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem;
  -  prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
  -  angļu valodas prasmes;
  -  prasme izteikt un argumentēt viedokli mutiski un rakstiski, labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
  - spēja patstāvīgi operatīvi risināt sarežģītus jautājumus.

Mēs piedāvājam:
  - iegūt zināšanas un profesionālo pilnveidi;
  - klātienes un attālinātu darba laiku;
  - sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi;
  - atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu;
  - stabilu atalgojumu, bruto darba algu no 1157 euro līdz 1480 euro (atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam).

Piesakoties konkursā, Tev jāiesniedz:
 - pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa sludinājumā pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 - Curriculum Vitae (CV),
 - augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 - dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs,
 -    pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai līdz 2023. gada 27. aprīlim uz e-pastu: pasts@iaui.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28611328.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Finanšu ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  pasts@iaui.gov.lv.
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 27. aprīlis