Bibliotēkas VADĪTĀJS/ DIREKTORS

738
Ogre
Standarta darba laiks


Ogres novada pašvaldība

Rembates pagasta bibliotēkas vadītājs (darbs uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, koordinēt un organizēt bibliotēkas darbu, nodrošinot lietotājiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus;
 • Nodrošināt piešķirtā budžeta līdzekļu racionālu un ekonomisku izlietošanu;
 • Nodrošināt bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājuma komplektēšanu atbilstoši vietējās sabiedrības vajadzībām un interesēm;
 • Plānot un organizēt bibliotēkas lietotāju interešu un informācijas vajadzību izpēti;
 • Sniegt konsultācijas informācijas resursu meklēšanā, izguvē un izmantošanā;
 • Nodrošināt bibliotēkas iesaisti reģiona bibliotēku kopkataloga un lokālās kultūrvides informācijas resursu datu bāzes veidošanā, noteiktā kārtībā sniedzot informāciju par bibliotēkas krājumu;
 • Sagatavot atskaites un statistikas pārskatus par bibliotēkas darbu;
 • Nodrošināt bibliotēkas funkciju un uzdevumu, kā arī kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši 2001.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”;
 • Teicamas datora un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes (MS Office, Excel, Word, PowerPoint, Interneta vide, sociālie tīkli u.c.);
 • Izpratne par bibliotēkas darbību un pakalpojumiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Mērķtiecība un neatlaidība darbā;
 • Vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes veicinot profesionālo pilnveidi;
 • Teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai;
 • Prasme darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Profesionālās darbības apraksts (CV);
 • Izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • Motivācijas vēstule

Piedāvājam:

 • Darba līgums: uz noteiktu laiku;
 • Darba laiks: 40 stundas nedēļā;
 • Atalgojums: 738 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties;
 • Darba vieta: Rembates pagasta bibliotēka, Rembates pagasts, Ogres novads.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas, lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 4.aprīlim Ķeguma pilsētas pārvaldē Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020 vai e-pastā kegums@ogresnovads.lv (ar norādi “Rembates pagasta bibliotēkas vadītājs”).

Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei, un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ogres novada pašvaldība
 • Adrese:
  Ogre
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  kegums@ogresnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 19. maijs